Energiebijdrage

De Energiebijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge energielasten voor mensen met een langdurig laag inkomen, die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Energiebijdrage is € 250,- en kan 1 keer per 12 maanden worden aangevraagd. U kunt geen Energiebijdrage voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

Uitbetaling

U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De Energiebijdrage wordt in één keer uitbetaald. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw bijdrage is uitbetaald.

Voorwaarden

De Energiebijdrage is € 250,- per jaar voor inwoners van Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • In de afgelopen 24 maanden een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
  • Voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm **
  • In de afgelopen 24 maanden geen recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming volgens de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten

Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen. Uitzondering hierop is dat slechts één van beide partners de pensioengerechtigde leeftijd moet hebben bereikt.


* Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld was in de afgelopen 24 maanden lager dan:

  • € 1.411,50 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 1.913,30 voor gehuwd/samenwonend

Eerder ontvangen energiebijdragen en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 24 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

  • € 6.225,00 voor een alleenstaande
  • € 12.450,00 voor een gehuwde/samenwonende of alleenstaande ouder