Energiebijdrage

De gemeente komt inwoners met de AOW-leeftijd en een langdurig laag inkomen tegemoet in de energielasten. Deze inwoners kunnen 1 keer per jaar en huishouden een energiebijdrage van € 250,- aanvragen. De energiebijdrage kan niet voor eerdere jaren worden aangevraagd.

Inwoners die recht hebben op een energiebijdrage, hebben ook recht op gratis openbaar vervoer in onze regio. Wanneer u de energiebijdrage ontvangt van de gemeente, krijgt u automatisch van ons een brief voor het regelen van gratis openbaar vervoer. Heeft u geen recht op een energiebijdrage of wilt u deze niet, dan kunt u een aanvraag doen voor alleen het gratis openbaar vervoer.

Let op: de energiebijdrage is een jaarlijkse tegemoetkoming vanuit de gemeente. De eenmalige energietoeslag vanuit het Rijk is verlopen en kan niet meer worden aangevraagd.

U ontvangt het besluit op uw aanvraag binnen 8 weken per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De energiebijdrage wordt in één keer uitbetaald. Via Mijn uitkering kunt u de specificatie raadplegen als uw energiebijdrage is uitbetaald.

De energiebijdrage is € 250,- per huishouden per jaar voor inwoners van Nissewaard. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • De AOW-leeftijd hebt bereikt
  • In de afgelopen 24 maanden een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
  • Voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm **

Heeft u een partner? Dan moet één van u de AOW-leeftijd hebben bereikt en moet u beiden aan de overige voorwaarden voldoen.


* Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld en exclusief toeslagen was in de afgelopen 24 maanden lager dan:

  • € 1.748,22 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 2.371,97 voor gehuwd/samenwonend

Eerder ontvangen energiebijdragen en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 24 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

  • € 7.575,- voor een alleenstaande
  • € 15.150,- voor een gehuwde/samenwonende of alleenstaande ouder