Individuele inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan daarbij gaan om aanschaf, vervanging en reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter, zoals een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag dat u naar eigen inzicht kunt besteden.

De individuele situatie bepaalt de hoogte van de toeslag. Daarbij speelt een aantal factoren een rol, namelijk of er sprake is van werk, een arbeidsplicht of kinderen. De toeslag bestaat uit een Basistoeslag, eventueel verhoogd met een Kindtoeslag. U kunt geen Individuele inkomenstoeslag voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

U kunt de Individuele inkomenstoeslag vanaf 1 maart 2020 aanvragen via nissewaard.nl/inkomenstoeslag.

Uitbetaling

U ontvangt het besluit op uw aanvraag per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De Individuele inkomenstoeslag wordt in één keer uitbetaald. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw Individuele Inkomenstoeslag is uitbetaald.

Voorwaarden basistoeslag

Basistoeslag

De basistoeslag is € 250,- per jaar voor inwoners van Nissewaard en Brielle. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • in de afgelopen 24 maanden een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
  • voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm**
  • in de afgelopen 24 maanden geen recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming volgens de wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
  • 21 jaar of ouder bent
  • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt (u bent geboren na 31 augustus 1953)
  • Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.

*Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld was in de afgelopen 24 maanden lager dan:

  • € 1.262,78 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
  • € 1.803,97 voor gehuwd/samenwonend

Eerder ontvangen Individuele Minima Toeslagen en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 24 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

  • € 6.225,00 voor een alleenstaande
  • € 12.450,00 voor een gehuwde/samenwonende of alleenstaande ouder

Kindtoeslag

De Kindtoeslag is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kind(eren). Daarbij geldt de leeftijd op 1 januari 2020. De Kindtoeslag is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar: € 300,- per kind per jaar. Uw kind(eren) komen voor de Kindtoeslag in aanmerking als u aan de voorwaarden van de Individuele inkomenstoeslag voldoet. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt, kan de kindtoeslag voor een kind aanvragen.

U kunt de Kindtoeslag vanaf 1 maart 2020 aanvragen via nissewaard.nl/kindtoeslag.