Individuele inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor onverwachte hoge uitgaven voor mensen met een langdurig laag inkomen. Het kan daarbij gaan om aanschaf, vervanging en reparatie van gebruiksgoederen met een duurzaam karakter, zoals een wasmachine of koelkast. Het is een vast bedrag van € 250,- per jaar dat u naar eigen inzicht kunt besteden.

De toeslag bestaat uit een bedrag met een eventuele aanvulling voor uw kinderen. U kunt de Individuele inkomenstoeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. U kunt geen Individuele inkomenstoeslag voor eerdere kalenderjaren aanvragen.

U ontvangt binnen 8 weken het besluit op uw aanvraag per e-mail. De uitbetaling vindt binnen 2 weken plaats nadat het besluit is genomen. De Individuele inkomenstoeslag wordt in één keer uitbetaald. Via ‘Mijn uitkering’ kunt u de specificatie raadplegen als uw Individuele Inkomenstoeslag is uitbetaald.

Toeslag

De toeslag bestaat uit een bedrag van € 250,- per jaar met een eventuele aanvullingen voor kinderen voor inwoners van Nissewaard. U komt hiervoor in aanmerking als u:

 • in de afgelopen 24 maanden een inkomen had tot 120% van de bijstandsnorm*
 • voldoet aan de vermogensgrens volgens de bijstandsnorm**
 • in de afgelopen 24 maanden geen recht had op studiefinanciering of een tegemoetkoming volgens de wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten
 • 21 jaar of ouder bent
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt
 • Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan deze voorwaarden voldoen.
 • De aanvulling is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Die bedraagt € 300,- per kind per jaar. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt, kan deze aanvulling krijgen.

*Uw totale netto maandinkomen inclusief vakantiegeld en exclusief toeslagen was in de afgelopen 24 maanden lager dan:

 • € 1.540,59 voor een alleenstaande of alleenstaande ouder
 • € 2.200,85 voor gehuwd/samenwonend

Eerder ontvangen Individuele Inkomenstoeslag en toeslagen van de Belastingdienst worden niet meegerekend.

** Uw totale vermogen was in de afgelopen 24 maanden niet hoger dan de vermogensgrens:

 • € 7.575,- voor een alleenstaande
 • € 15.150,- voor een gehuwde/samenwonende of alleenstaande ouder

De Kindtoeslag is een aanvulling binnen de Individuele inkomenstoeslag. Deze aanvulling is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld sport of school voor uw kind(eren). De aanvulling is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar: € 300,- per kind per jaar. Alleen degene die de kinderbijslag ontvangt, kan deze aanvulling krijgen door de Individuele inkomenstoeslag aan te vragen.

Let op: omdat u de Individuele inkomenstoeslag maar 1 keer per 12 maanden kunt aanvragen, is het beter dat u met de aanvraag wacht totdat uw kind 4 jaar oud is geworden.