Schuldhulpverlening

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? De gemeente kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Dit heet schuldhulpverlening. De schulden blijven altijd van u. De gemeente neemt deze niet van u over.

Wilt u schuldhulpverlening en voldoet u aan de voorwaarden? U kunt met behulp van uw DigiD de aanvraag indienen. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Als u reeds schuldhulpverlening heeft, kunt u inloggen op Mijn schuldhulpverlening.

Wat kunt u verwachten?

Bij schuldhulpverlening wordt er niet alleen gekeken naar uw financiƫn. Er wordt ook gekeken of u andere hulp nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk, een taaltraject of ondersteuning door de thuisadministratie
  • Afspraken maken om de schulden over een langere tijd te mogen aflossen. Zo betaalt u per maand dus minder
  • Eerst wordt geprobeerd of u alle schulden volledig kunt terugbetalen aan uw schuldeisers. Als dat niet lukt wordt geprobeerd of u een deel van uw schulden in 3 jaar kunt terugbetalen. Dit kan natuurlijk alleen als de schuldeisers hiermee akkoord gaan
  • Als u na 3 jaar alle afspraken bent nagekomen, wordt het restant van uw schuld kwijtgescholden door uw schuldeisers
  • Als uw schuldeisers niet mee willen werken kunt u een beroep doen op de Wettelijke Schuldsanering (Wsnp). Dit gaat via een aanvraag bij de rechtbank. Wij kunnen u helpen om deze aanvraag te doen. Als de rechter u toelaat tot het Wsnp traject, moet u zich 3 jaar maximaal inspannen om zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers te sparen. Als u zich aan alle afspraken heeft gehouden krijg u na 3 jaar een 'schone lei'. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer hoeft terug te betalen
  • Budgetbeheer: de gemeente regelt een korte tijd uw inkomsten en uitgaven
  • Budgetbegeleiding: de gemeente regelt gesprekken over hoe u met geld moet omgaan

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Het proces van schuldhulpverlening staat beschreven in een infographic.

Voorwaarden

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staan voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening:

  • U bent inwoner van en staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Nissewaard
  • U bent 18 jaar of ouder

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan biedt de gemeente Nissewaard ook hulp bij het vinden van een oplossing voor uw schulden.

Aanvragen

Vraagt u schuldhulpverlening aan? Dan vindt binnen 4 weken het eerste gesprek plaats. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gaat u naar de workshop om alle gegevens voor de schuldhulpverlening te verzamelen. Schuldhulpverlening duurt vanaf de ondertekening van een overeenkomst schuldhulpverlening ongeveer 3 jaar. De duur hangt af van wat allemaal nodig is om u te helpen.

Bent u ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Schuldhulpverlening voor ondernemers SHVO wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). In het aanmeldformulier wordt gevraagd of u zelfstandig ondernemer bent. De gemeente neemt telefonisch contact met u op, voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u doorverwezen naar de specialistische hulpverlening.

Mijn schuldhulpverlening

Via Mijn Schuldhulpverlening kunt u 24 uur per dag uw (schuldhulpverlening) gegevens bij de gemeente inzien. Als u inlogt, ziet u informatie over uw betaalplan, uw saldo, mutaties en uw afspraken. U kunt via Mijn Schuldhulpverlening uw gegevens wijzigen en afhankelijk van uw situatie, ook betaalopdrachten versturen. U hoeft dus niet meer te wachten op een rekeningafschrift via de post want deze kunt u, op elk door u gewenst tijdstip van de dag, online raadplegen.