Schuldhulpverlening

Heeft u schulden waar u zelf niet meer uitkomt? De gemeente kan u ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw schulden. Dit heet schuldhulpverlening. De schulden blijven altijd van u. De gemeente neemt deze niet van u over.

Wilt u schuldhulpverlening en voldoet u aan de voorwaarden? U kunt met behulp van uw DigiD de aanvraag indienen. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Als u reeds schuldhulpverlening heeft, kunt u inloggen op Mijn schuldhulpverlening.

Wat kunt u verwachten?

Bij schuldhulpverlening wordt er niet alleen gekeken naar uw financiën. Er wordt ook gekeken of u andere hulp nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verwijzing naar het algemeen maatschappelijk werk, een taaltraject of ondersteuning door de thuisadministratie
  • Afspraken maken om de schulden over een langere tijd te mogen aflossen. Zo betaalt u per maand dus minder
  • Eerst wordt geprobeerd of u alle schulden volledig kunt terugbetalen aan uw schuldeisers. Als dat niet lukt wordt geprobeerd of u een deel van uw schulden in 3 jaar kunt terugbetalen. Dit kan natuurlijk alleen als de schuldeisers hiermee akkoord gaan
  • Als u na 3 jaar alle afspraken bent nagekomen, wordt het restant van uw schuld kwijtgescholden door uw schuldeisers
  • Als uw schuldeisers niet mee willen werken kunt u een beroep doen op de Wettelijke Schuldsanering (Wsnp). Dit gaat via een aanvraag bij de rechtbank. Wij kunnen u helpen om deze aanvraag te doen. Als de rechter u toelaat tot het Wsnp traject, moet u zich 3 jaar maximaal inspannen om zoveel mogelijk geld voor uw schuldeisers te sparen. Als u zich aan alle afspraken heeft gehouden krijg u na 3 jaar een 'schone lei'. Dit betekent dat u de rest van uw schulden niet meer hoeft terug te betalen
  • Budgetbeheer: de gemeente regelt een korte tijd uw inkomsten en uitgaven
  • Budgetbegeleiding: de gemeente regelt gesprekken over hoe u met geld moet omgaan

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Het proces van schuldhulpverlening staat beschreven in een infographic.

2 download_mb_postfix_text
Infographic schuldhulpverlening

Voorwaarden

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staan voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening:

  • U bent inwoner van en staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Nissewaard
  • U bent 18 jaar of ouder

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan biedt de gemeente Nissewaard ook hulp bij het vinden van een oplossing voor uw schulden.

Aanvragen

Vraagt u schuldhulpverlening aan? Dan vindt binnen 4 weken het eerste gesprek plaats. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gaat u naar de workshop om alle gegevens voor de schuldhulpverlening te verzamelen. Schuldhulpverlening duurt vanaf de ondertekening van een overeenkomst schuldhulpverlening ongeveer 3 jaar. De duur hangt af van wat allemaal nodig is om u te helpen.

Bent u ondernemer dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen. Schuldhulpverlening voor ondernemers SHVO wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). In het aanmeldformulier wordt gevraagd of u zelfstandig ondernemer bent. De gemeente neemt telefonisch contact met u op, voldoet u aan de voorwaarden dan wordt u doorverwezen naar de specialistische hulpverlening.

Mijn schuldhulpverlening

Via Mijn Schuldhulpverlening kunt u 24 uur per dag uw (schuldhulpverlening) gegevens bij de gemeente inzien. Als u inlogt, ziet u informatie over uw betaalplan, uw saldo, mutaties en uw afspraken. U kunt via Mijn Schuldhulpverlening uw gegevens wijzigen en afhankelijk van uw situatie, ook betaalopdrachten versturen. U hoeft dus niet meer te wachten op een rekeningafschrift via de post want deze kunt u, op elk door u gewenst tijdstip van de dag, online raadplegen.