Uitkeringsfraude melden

Wanneer u vermoedt dat iemand fraude pleegt met een uitkering, kunt u dit melden. De gemeente controleert of de persoon een uitkering ontvangt en onderzoekt de melding.

Als de persoon een uitkering ontvangt van een andere instantie (bijvoorbeeld UWV of SVB) dan wordt de melding doorgegeven aan de betreffende instantie. Volgens de Wet privacybescherming mogen wij u niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. U kunt de melding anoniem doen. U kunt ook uw naam en telefoonnummer doorgeven. In dat geval kunnen we contact met u opnemen indien wij meer informatie nodig hebben.

U kunt u melding online of telefonisch aan ons doorgeven via 14 0181.