Nieuwbouw hospice De Waterlelie

Op het perceel naast benzinestation Berkman realiseert Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg een nieuwe hospice.

Inmiddels is het bouwterrein bouwrijp gemaakt. De daadwerkelijk start van de bouw (heiwerkzaamheden) zal naar verwachting eind januari/begin februari 2024 plaatsvinden. Vanzelfsprekend is bouwonderneming Lagendijk & Stout voornemens om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van de BouwApp. Zie tabblad "Bouwapp" voor meer informatie.

Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg is van plan om een nieuwe hospice te realiseren op het perceel naast het benzinestation Berkman aan het Noordeinde in Spijkenisse. In de nieuwbouw komen acht bedden voor mensen die in de laatste dagen van hun leven ondersteund worden. De huidige hospice De Waterlelie aan de Groene Kruisstraat heeft vijf bedden. Dat zijn te weinig bedden om te voldoen aan de vraag. Het gevolg is dat er te vaak ‘nee’ verkocht moet worden, omdat de hospice vol zit. Met de nieuwbouw kunnen straks meer mensen ondersteund worden en wordt de wachtlijst korter of het zal zelfs verdwijnen.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken dient er een omgevingsvergunning door de gemeente verleend te worden. In dit geval gaat het om een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt.
In de uitgebreide procedure beslist het bevoegd gezag binnen 6 maanden na een aanvraag. Tijdens de uitgebreide procedure maakt de gemeente een ontwerpbesluit waarover zienswijzen openstaan. Na de bekendmaking van het besluit hebben belanghebbenden zes weken te tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is inmiddels ontvangen door de gemeente, inclusief de benodigde onderzoeken.

Na het verlenen van de vergunning zal de bouw naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 starten. Begin 2024 zal de hospice verhuizen naar de nieuwbouw aan het Noordeinde. Tot die tijd blijft hospice De Waterlelie aan de Groene Kruisstraat open.

Voor vragen over de gemeentelijke procedure kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: wabo@nissewaard.nl.

Heeft u vragen over het project op de locatie van de nieuwbouw aan het Noordeinde, neemt u dan contact op met Herkon via telefoonnummer 088 - 440 10 00 of per e-mail: info@herkon.nl.

Via deze app brengt de bouwonderneming de omwonenden direct op de hoogte van werkzaamheden, eventuele overlastmomenten en overige ontwikkelingen op de bouwplaats. Daarnaast kan er makkelijk contact met het bouwbedrijf worden opgenomen als er vragen of opmerkingen zijn.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

● Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden

● Zoek in de app naar ‘Nieuwbouw Hospice de Waterlelie’

● Open het project en klik op ‘volgen’

● Selecteer de doelgroep ‘omwonende’

De BouwApp is ook via uw internetbrowser op uw laptop of computer te benaderen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt ontvangt u geen automatische updates maar moet u zelf de projectpagina raadplegen voor het laatste nieuws.