Nieuwbouw hospice De Waterlelie

Op het perceel naast benzinestation Berkman realiseert Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg een nieuwe hospice.

Stichting Hospice Voorne Putten en Rozenburg is van plan om een nieuwe hospice te realiseren op het perceel naast het benzinestation Berkman aan het Noordeinde in Spijkenisse. In de nieuwbouw komen acht bedden voor mensen die in de laatste dagen van hun leven ondersteund worden. De huidige hospice De Waterlelie aan de Groene Kruisstraat heeft vijf bedden. Dat zijn te weinig bedden om te voldoen aan de vraag. Het gevolg is dat er te vaak ‘nee’ verkocht moet worden, omdat de hospice vol zit. Met de nieuwbouw kunnen straks meer mensen ondersteund worden en wordt de wachtlijst korter of het zal zelfs verdwijnen.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken dient er een omgevingsvergunning door de gemeente verleend te worden. In dit geval gaat het om een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt.
In de uitgebreide procedure beslist het bevoegd gezag binnen 6 maanden na een aanvraag. Tijdens de uitgebreide procedure maakt de gemeente een ontwerpbesluit waarover zienswijzen openstaan. Na de bekendmaking van het besluit hebben belanghebbenden zes weken te tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is inmiddels ontvangen door de gemeente, inclusief de benodigde onderzoeken.

Na het verlenen van de vergunning zal de bouw naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 starten. Begin 2024 zal de hospice verhuizen naar de nieuwbouw aan het Noordeinde. Tot die tijd blijft hospice De Waterlelie aan de Groene Kruisstraat open.

Voor vragen over de gemeentelijke procedure kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: wabo@nissewaard.nl.

Heeft u vragen over het project op de locatie van de nieuwbouw aan het Noordeinde, neemt u dan contact op met Herkon via telefoonnummer 088 - 440 10 00 of per e-mail: info@herkon.nl.