Ontwikkelperspectief vitale kernen

Gemeente Nissewaard bestaat naast Spijkenisse uit een aantal kernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland en het buurtschap Biert. Deze kernen kenmerken zich door hun kleinschalige opzet, hechte gemeenschappen, sterke lokale identiteiten, cultureel erfgoed, een groen karakter en hun ligging in het open landschap.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten deze kwaliteiten versterken en tegelijkertijd bijdragen aan de vitaliteit van deze kernen. In vitale kernen kun je, van jong tot oud, fijn wonen en zijn werk en dagelijkse voorzieningen goed bereikbaar.

Op welke manier ontwikkelingen hieraan kunnen bijdragen, is vastgelegd in het ontwikkelperspectief vitale kernen. Het geeft initiatiefnemers en projectontwikkelaars richting voor het juiste perspectief voor hun ontwikkelplannen, passend bij de kleinschaligheid en eigenheid van de kernen.

De ontwikkelplannen voor de kernen moeten integraal en gebiedsgericht zijn en zoveel mogelijk bijdragen aan vier ontwikkelprincipes:

  • Maak spontane en georganiseerde ontmoeting mogelijk.

  • Zorg ervoor dat voorzieningen en werk voor iedereen bereikbaar zijn.

  • Zet in op transformatie en draag bij aan een evenwichtige en duurzame woningvoorraad.

  • Benut en versterk de groene kwaliteiten.

Gemeente Nissewaard werkt aan meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken. Deze ambities voor Spijkenisse worden de komende jaren gerealiseerd aan de hand van het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040. Voor de kernen Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland en het buurtschap Biert gebeurt dit aan de hand van het ontwikkelperspectief vitale kernen.

Het ontwikkelperspectief vitale kernen is een aanvulling op het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 dat zich hoofdzakelijk focust op Spijkenisse. Samen vormen zij belangrijke bouwstenen voor de Omgevingsvisie die de gemeente vanaf 2022 met haar bewoners en partners gaat opstellen. In de tussentijd kan het ontwikkelperspectief vitale kernen dienen als basis voor de beoordeling van de wenselijkheid van ruimtelijke initiatieven.

Het ontwikkelperspectief vitale kernen is in nauw overleg met de kernplatforms opgesteld. Ook andere stakeholders zoals woonstichting De Zes Kernen en provincie Zuid-Holland hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Het vroegtijdig betrekken van bewoners en belanghebbenden is ook een belangrijke opdracht voor projectontwikkelaars en initiatiefnemers die aan de slag gaan met het ontwikkelperspectief. Zodra zij plannen hebben voor een lokaal project, moeten zij werk maken van de participatie.

Voor vragen over het ontwikkelperspectief vitale kernen kunt u terecht bij de vakgroep planologie. Deze vakgroep is te bereiken via ons klantcontactcentrum, telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.

Heeft u een initiatief? Via de pagina Ruimtelijke initiatieven kunt u uw idee indienen.