Reconstructie Schiekamp-Noord

De gemeente Nissewaard gaat Schiekamp-Noord opnieuw bestraten en inrichten. Dit wordt in drie fases uitgevoerd. De verwachting is dat deze werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2025 van start gaan.

Projectgrens rood gearceerd Projectgrens rood gearceerd

Uit de weginspectie van 2022 is gebleken dat de kwaliteit van de bestrating niet goed meer is. De straten zijn aan groot onderhoud toe waarbij alle oude materialen worden vervangen door nieuw materiaal. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de straten anders in te richten. Het doel van het onderhoud is de kwaliteit van de weg te verbeteren waardoor hij weer 25 jaar mee kan.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • Bestraten met nieuw materiaal.
  • Het maken van maatregelen om de snelheid te verminderen.
  • Het ophogen van de straten naar het originele niveau.
  • Vervangen van straatmeubilair.
  • Beschadigde bomen vervangen en planten aanbrengen.
  • De behuizing van de lantaarnpalen wordt vervangen.
  • Vervangen asfaltoppervlak (Sluyterspad) door een kleine speelplek.
  • Het speelgebied in de Frans Halsstraat wordt vernieuwd.
  • We maken inlaatplekken voor boten om in het water te komen.

De uitvoeringswerkzaamheden van het project worden in drie fases uitgevoerd. Naar verwachting starten de rioleringswerkzaamheden van fase 1 in het tweede kwartaal van 2025. Zo’n 3 maanden later starten de rioleringswerkzaamheden in fase 2 en weer 3 maanden later de rioleringswerkzaamheden in fase 3. Zodra de rioleringswerkzaamheden in fase 3 gereed zijn, wordt er gestart met de herstraatwerkzaamheden in fase 1. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2026 zijn. De herstraatwerkzaamheden duren naar verwachting ook per fase 3 maanden.

Eerder hebben we voor fase 1 een enquête uitgezet omdat wij Schiekamp-Noord per fase wilden voorbereiden. Maar na zorgvuldige overweging hebben we besloten om de voorbereiding als één geheel aan te pakken met een gezamenlijk ontwerp voor de hele wijk. De uitvoering blijft nog steeds in drie fases plaatsvinden, waarbij we elke fase zorgvuldig afwerken om overlast te minimaliseren.

Neem dan contact op met:

Willem van Welsum, projectleiderTelefoonnummer: 06 41 58 88 90E-mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl

Anh Khoi Tran, assistent-projectleiderE-mail: ak.tran@nissewaard.nl

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.