Reconstructie Schiekamp-Noord

De gemeente Nissewaard gaat Schiekamp-Noord opnieuw bestraten en inrichten. Dit wordt in drie fases uitgevoerd. Onder fase 1 behoren de straten: Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, G.H. Breitnerpad, Jan Sluyterspad, Joseph Israelpad, Piet Mondriaanpad, Rembrandtstraat en Vincent van Goghpad. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind kwartaal 1 van 2024 van start gaan.

Tekening fase 1 projectgrens paars gearceerd Tekening fase 1 projectgrens paars gearceerd

In de weginspectie van 2022 is de Frans Halsstraat en omgeving in de wijk Schiekamp Noord als slecht geclassificeerd. Deze straten zijn aan groot onderhoud toe waarbij alle oude materialen vervangen voor nieuw materiaal. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de straten anders in te richten. Dit valt onder een 50 jaar maatregel Herstraten Plus. Het doel van het groot onderhoud is te zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte, waardoor de openbare ruimte weer 25 jaar mee kan.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Het bestraten van de openbare ruimte met nieuw materiaal;
 • Het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen;
 • De openbare ruimte zoveel als mogelijk terugbrengen naar het oude niveau;
 • Het vervangen van straatmeubilair;
 • Het kappen van enkele bomen;
 • Het vervangen van beplanting;
 • Het vervangen van verlichting (armaturen);
 • Het vervangen van het hemelwaterriool en mogelijk huisaansluitingen;
 • Het asfaltoppervlak in het verlengde van Jan Sluyterspad geheel verwijderen, kleinschalige speelplek aanbrengen;
 • Renoveren van speelgebied Frans Halsstraat;
 • Waar mogelijk de openbare ruimte herinrichten.

De werkzaamheden starten waarschijnlijk eind kwartaal 1 van 2024 en duren ongeveer 4 maanden.

Uw mening telt!

Wij vinden het als gemeente Nissewaard belangrijk wat u van uw omgeving vindt. Daarom vragen wij u een enquête in te vullen. Klik de onderstaande link om de enquête in te vullen of scan de QR-code. De uitkomsten van de enquête worden, voor zover mogelijk, meegenomen in het nog op te stellen ontwerp. We kunnen alleen niet beloven dat alle wensen ook daadwerkelijk worden meegenomen. Op deze projectpagina wordt t.z.t. een lijst veelgestelde vragen met antwoorden gepubliceerd. In deze lijst wordt uitleg gegeven waarom voorkeuren en ideeën wel of niet zijn meegenomen. U kunt de enquête invullen tot en met 14 april 2023.

Neem dan contact op met:

Willem van Welsum, projectleider
Telefoonnummer: 06 41 58 88 90
E-mail: w.vanwelsum@nissewaard.nl

Anh Khoi Tran, assistent-projectleider
E-mail: ak.tran@nissewaard.nl

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.