Renovatie speeltuinen

De gemeente renoveert in 2023 en 2024 in totaal 34 speeltuinen. Daarmee willen we de veiligheid en het speelplezier van de kinderen verbeteren en de speeltuinen weer aantrekkelijk maken voor de buurt. Hierbij wordt niet alleen naar de speeltoestellen gekeken, maar ook naar groen, water en verharding. De gemeente heeft drie partijen geselecteerd die de renovaties uitvoeren.

We vinden het belangrijk om de buurt te betrekken bij de uitwerking van de plannen. Tijdens bewonersbijeenkomsten en door online vragenlijsten verzamelen wij uw idee├źn over de gewenste inrichting en het gebruik van de speeltuinen. Omwonenden van de speeltuinen worden hierover rechtstreeks ge├»nformeerd.

De gemeente streeft naar een succesvolle samenwerking met de gekozen partijen en de omgeving om deze speeltuinen weer veilig en aantrekkelijk te maken voor alle kinderen.

De speeltuinen worden gerenoveerd op basis van veiligheid en de staat van de toestellen. We werken hierin samen met drie
partijen, die elk een aantal speeltuinen opknappen. De partijen zijn: Idverde Realisatie, Eibe en Kompan.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • vervangen speeltoestellen
  • vervangen groen
  • vervangen verharding
  • uitvoeren klimaat adaptieve maatregelen: aanpassen aan het (veranderende) klimaat

Bijgaand vindt u de overzichtstekening van alle speeltuinen die opgeknapt worden. De werkgrenzen zijn op tekening globaal weergegeven. De werkelijke werkgrens kan
daar iets van afwijken.

Samen met de geselecteerde partijen hebben wij een
eerste planning opgesteld. Het kan altijd voorkomen dat deze tussentijds wijzigt, door bijvoorbeeld een andere volgorde van werkzaamheden of vanwege veiligheidsmaatregelen. De planning wordt nog aangevuld.

98 kB
Overzicht van de planning

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over de renovatie van de speeltuinen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Martijn de Jong, telefoonnummer: 14010, e-mail: ms.dejong@nissewaard.nl