Tankstation DCB Beukenlaan

Aan de Beukenlaan in Spijkenisse is het benzinestation van DCB Tank gevestigd. Sinds 2020 heeft eigenaar DCB het plan om het tankstation te sluiten en op deze locatie een bouwplan voor woningen te ontwikkelen.

Op de plek van het huidige tankstation heeft de eigenaar een nieuwbouwproject gepland dat Prohuis B.V. gaat ontwikkelen. Het plan omvat in totaal 40 woningen bestaande uit 31 appartementen en 9 grondgebonden woningen. Het uitgangspunt van de ontwikkelaar is om deze woningen te verhuren. Bekijk het voorlopig ontwerp voor de ontwikkeling:

In het huidige bestemmingsplan is er geen mogelijkheid voor woningbouw op deze locatie. Eigenaar DCB start daarom een ruimtelijke procedure (bestemmingsplan of omgevingsplan) om de ontwikkeling mogelijk te maken. Vooruitlopend hierop is er vorig jaar een informatieavond georganiseerd om de omwonenden te informeren en de eerste reacties op het plan te vernemen. Aan de hand van deze reacties heeft de ontwikkelaar het ontwerp aangepast.

Met het aangepaste ontwerp is de ruimtelijke procedure gestart en een voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 13 september tot en met 25 oktober 2023 ter inzage. In deze periode is er een mogelijkheid voor omwonenden om te reageren.

Het plan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Als het ruimtelijke plan is vastgesteld, kan begonnen worden met de bouw en zal er meer informatie komen over de woningen en de verhuur daarvan.

Januari 2023 – februari 2024: ruimtelijke procedure

September – oktober 2023: voorontwerp ter inzage

Oktober - december 2023: beantwoording inspraakreacties

December 2023 - januari 2024: Bestemmingsplan ter inzage

3e kwartaal 2024: Voorbereidende werkzaamheden; sloop tankstation en saneren

1e kwartaal 2025: Eerste mogelijkheid start bouw

Heeft u nog vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Erwin Vredenbregt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 181 of per e-mail: ea.vredenbregt@nissewaard.nl.