Tiny Houses Gaddijk Hekelingen

Geruime tijd is er gezocht naar een geschikte locatie voor het bouwen van Tiny Houses. Uiteindelijk is er gekozen voor het beschikbare bouwkavel aan de Gaddijk in Hekelingen. Dit perceel is geschikt voor drie Tiny Houses. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan die de realisatie van deze woningen mogelijk maakt op 22 september 2021 vastgesteld. De gemeente gaat binnenkort van start met de realisatie van de Tiny Houses.

De uitgifte van de kavels is in gang gezet. Inschrijven voor een kavel is niet meer mogelijk.

  • Bouwrijp maken: tweede helft 2023
  • Uitgifte kavels: loopt

Neem dan contact op met projectleider Gauke van Rij of projectcoƶrdinator Ana-Marija Salov via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: gh.vanrij@nissewaard.nl of am.salov@nissewaard.nl.