Voorzieningenstrook Galileïlaan

De wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse is gebouwd in de jaren 60/70 van de vorige eeuw. In de afgelopen jaren hebben diverse renovaties en herinrichtingen in de wijk plaatsgevonden. Ook het middengebied tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en de Waterman is aan een nieuwe ruimtelijke inrichting toe vanwege de ontwikkelingen aldaar. Daartoe behoort o.a. een nieuw onderkomen voor rkbs Paus Johannes, cbs Marimba en kinderopvang Klein maar Dapper. Er zijn ook al eerste ideeën voor de herinrichting van de rest van het gebied.

satellietfoto Galileïlaan geel gearceerd

Het gebied tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en de Waterman is aan een nieuwe inrichting toe. Een korte toelichting van de geplande ontwikkelingen:

Het nieuwe (school)gebouw

Het schoolgebouw is opgeleverd en in gebruik genomen. In het gebouw hebben de basisscholen Paus Johannes en Marimba een plek gekregen. Dat geldt ook voor de kinderopvang Klein Maar Dapper. Tevens is in het pand een wijkkamer gesitueerd waar allerlei sociaal-culturele initiatieven plaats kunnen vinden. Meer informatie over de scholen kunt u
vinden via projectpagina Integraal Kindcentrum Sterrenkwartier (IKC).

In de Saturnusstraat wordt voor de kinderen die met de auto naar school worden gebracht een Kiss & Ridestrook aangelegd.

Woningbouw

De huidige locaties van de Paus Johannesschool en Marimba zijn vrijgekomen nu de scholen hun intrek hebben genomen in het nieuwe pand aan de Galileïlaan. De bestaande schoolgebouwen worden afgebroken. De sportschool annex fitnesscentrum van Richard de Bijl en Chita Gross verhuist naar een andere plek in Nissewaard. Daarmee komt deze locatie ook vrij. Op de vrijgekomen locaties ontstaat derhalve ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen, waar woningbouw een onderdeel van is. De eerste plannen zijn op donderdagavond 23 februari 2023 gepresenteerd tijdens een bewonersavond in de burgerzaal van het stadhuis. Zie het kopje 'Bewonersavond 23-02-2023'.

Dagelijks Leven

De gemeente is met de zorginstelling Dagelijks Leven tot overeenstemming gekomen over de vestiging van een zorgvoorziening op een deel van de vrijgekomen ruimte. Dagelijks Leven is een zorginstelling die in een kleinschalige setting zorg biedt aan mensen met dementie. Voorbeeld daarvan is het Vredehofhuis aan de Vredehofstraat in Spijkenisse.

De speelvoorzieningen

Voor de realisatie van het schoolgebouw moesten het basketbal- en trapveldje worden opgeofferd. In de nieuwe plannen komt een sportveld terug. Ook krijgt de apenspeeltuin een opknapbeurt. Om te inventariseren welke wensen er voor de invulling van deze voorzieningen leven zijn er enquêtes uitgezet, waarvan de resultaten inmiddels binnen zijn. Met deze resultaten worden voorstellen uitgewerkt die, zodra deze beschikbaar zijn, aan de omwonenden worden voorgelegd.

Andere panden in het gebied

De Koninkrijkszaal van Jehova’s Getuigen en de Fysio & Fit van De Brug blijven onveranderd. In die hoek van het gebied vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats. Ook de gymzaal aan de Mercuriusstraat blijft gehandhaafd.

De groen-blauwe structuur

Het groene karakter van het gebied blijft zoveel mogelijk bestaan. Er zullen naar aanleiding van de ontwikkelingen wel zaken veranderen, maar de gemeente zal proberen zoveel mogelijk het groene karakter van het gebied te waarborgen. Zo wordt de inrichting van het gebied rond de nieuwe school aangepast om het wandelpad langs het water te behouden. In de plannen is ruimte gereserveerd om dit wandelpad door te trekken naar de Planetenlaan. Het principe ‘voor iedere gekapte boom komt een nieuwe boom terug’ zal ook in dit gebied gelden. Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van de waterpartij te verbeteren, zodat dit tijdens de realisatie van de plannen gelijk kan worden uitgevoerd.

De ontwikkeling van het gebied doorloopt globaal het volgende tijdspad:

  • 2024: Sloop bestaande schoolgebouwen; opknappen speeltuin
  • 2024: Afhankelijk van sloop: Start woningbouw en zorginstelling; aanleg sportveldje

Bewonersavond

Tijdens de bewonersavond op 23 februari 2023 zijn onderstaande impressies gepresenteerd.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de bewonersavond te bezoeken en toch vragen en/of opmerkingen hebben op de gepresenteerde plannen? U kunt tot 10 maart 2023 uw vragen en/of opmerkingen mailen naar k.vanbeek@nissewaard.nl.

Mocht mailen niet lukken? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via het KCC bereikbaar op 14 0181.

Plattegrond schets nieuwe indeling Plattegrond schets nieuwe indeling

Heeft u nog vragen over dit project?

U kunt contact opnemen met projectleider Michael Sloot. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: mmr.sloot@nissewaard.nl.