Centrumpoort (herontwikkeling Kolkplein-Blok 45)

Het Kolkplein in Spijkenisse verandert van een winkelgebied in een woongebied. De winkels maken plaats voor woningen. Er is behoefte aan meer woonruimte in Spijkenisse. Daarbij hebben we veel (lege) winkelruimte in Spijkenisse. We maken een mooie entree voor het centrum van Spijkenisse. Aan de overzijde van de Dr. J.M. den Uyllaan, een oude bouwlocatie, komen ook woningen. Ook dit past goed bij de toekomstvisie Nissewaard naar 2040. Omdat de twee bouwblokken de oostelijke entree naar het centrum markeren hebben ze gezamenlijk de naam Centrumpoort gekregen.

Wat gaan we doen?

Op het Kolkplein komen 3 bouwblokken met in totaal 150 appartementen en parkeerplaatsen. Blok 45 ligt tegenover het Kolkplein op de hoek van Schenkelweg en de Dr. J.M. den Uyllaan. Hier komen 2 bouwblokken met in totaal 72 appartementen en parkeerplaatsen.

De nieuwbouw loopt trapsgewijs af van 9 (plus parkeer laag) naar 5 bouwlagen (plus parkeer laag) richting het Centrum. De parkeer laag is van de Dr. J.M. den Uyllaan niet zichtbaar vanwege het hoogteverschil met de lager gelegen Van Houtenstraat. Deze bouwhoogten passen binnen het (voor)ontwerpbestemmingsplan.

Parkeren kan onder de nieuwe complexen of in één van de parkeergarages in de buurt.

De ruimte tussen de bouwblokken op het Kolkplein worden ingericht als een groen voetgangersgebied. Hierdoor ontstaat een aangename en logische wandelroute richting het Centrum.

Het plan is momenteel in ontwikkeling. Gedurende de uitwerking van het plan zijn wijzigingen doorgevoerd. Op onderstaande tekening van de architect kunt u zien welke aanpassingen tussen augustus en december 2020 zijn gedaan aan de plannen.

Tekening met de wijzigingen in het ontwerp

Bezonningsstudie

De bestaande woningen hebben nauwelijks last van de schaduwwerking van de nieuwbouw. Dat is goed te zien in de bezonningsstudies van januari, maart, juni en september.

Herontwikkeling

De winkels die nu gevestigd zijn op het Kolkplein verhuizen naar een andere locatie in het Centrum of elders in Spijkenisse.

Het langparkeerterrein van de Van Houtenstraat gaat weg. Gebruikers van dit parkeerterrein kunnen gebruik maken van het langparkeerterrein aan Breestraat en Vredehofstraat of van een parkeergarage in het Centrum.

Video Centrumpoort

Bekijk de herontwikkeling in vogelvlucht.

Globale planning

  • Juli 2020: plannen en schetsen worden voorgelegd aan omwonenden.

  • Augustus 2020: (wijziging) Bestemmingsplan in voorbereiding. De binnengekomen reacties zijn van een antwoord voorzien, de antwoordnota is opgenomen in de ontwerpbestemmingsplannen, waar nodig zijn de bestemmingsplannen bijgesteld aan de hand van reacties.
  • September 2020: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (tot en met 27 oktober 2020).

  • Januari 2021: ontwerpbestemmingsplan ter inzage (tot en met 3 maart 2021).

  • Juni 2021: de gemeenteraad heeft op 2 juni de bestemmingsplannen Kolkplein en J.M den Uyllaan vastgesteld. De vastgestelde bestemmingsplannen liggen van 22 juni tot en met 3 augustus 2021 ter inzage.

  • Augustus / september 2021: zodra de bestemmingsplannen onherroepelijk zijn worden de  gebouwen op het Kolkplein gesloopt en start de verkoop van de woningen voor deze locatie.

  • Maart / Juni 2022: zodra er voldoende woningen verkocht zijn en de omgevingsvergunning is verleend start de bouw van de eerste fase.

  • Eind 2026: de bouw wordt in verschillende fases uitgevoerd, verwacht wordt dat de laatste fase Centrumpoort eind 2026 wordt opgeleverd.

Bewonersbrieven

Nieuws

De bestemmingsplannen Kolkplein en J.M. den Uyllaan (ook wel Blok 45 genoemd) liggen van 22 juni tot en met 3 augustus 2021 ter inzage. Lees meer
Het centrum van Spijkenisse krijgt een mooie entree aan de kant van de Dr. J.M. den Uyllaan en het Kolkplein. We noemen het project: Centrumpoort. We laten u graag kennis maken met de nieuwe entree van het centrum. Lees meer