Integraal Kindcentrum Elementen-Schenkel (IKC)

De huidige schoolgebouwen van de basisscholen De Hoeksteen en De Piramide zijn niet voldoende om het groeiende aantal kinderen in de wijken Elementen en Schenkel te huisvesten. De afgelopen jaren heeft de gemeente noodlokalen geplaatst bij De Hoeksteen en De Piramide, maar dat is geen structurele oplossing. De gemeente heeft samen met de scholen een plan ontwikkeld voor een nieuwe Integraal Kindcentrum aan de Nieuw Hongerlandsedijk. Het betreft een gebouw voor circa 700 leerlingen van De Piramide en De Hoeksteen, een kinderdagverblijf en een gymzaal.

Locatieaanduiding van IKC

Wat gaan we doen?

Het plan is om het Integraal Kindcentrum Elementen-Schenkel op de plek te realiseren ten westen van de ingang van de metrotunnel onder de Oude Maas. De huidige scholen blijven tijdens de bouwfase in gebruik. Op dit moment onderzoekt de gemeente wat er met de huidige schoolgebouwen van De Hoeksteen en De Piramide gaat gebeuren, zodra het nieuwe gebouw is opgeleverd en de twee basisscholen en de kinderdagopvang het nieuwe pand in gebruik hebben genomen.

Planning

Het voorontwerp bestemmingsplan voor het IKC Elementen-Schenkel is begin 2022 door het college goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de procedure voor het bestemmingsplan van start is gegaan. In dit kader is onlangs een eerste inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd in het Elementenhuis aan de Hongerlandsedijk. De doorlooptijd van het bestemmingsplan is leidend voor de planning van het project. Alles op een rij gezet kan het gebouw in de eerste helft van 2025 klaar zijn. Er zijn echter een aantal factoren die deze termijn kunnen verlengen.

Tekeningen

Hieronder vindt u een voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw. De komende tijd wordt dit ontwerp verder uitgewerkt.

3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw
3D impressie van het gebouw

Brieven

Overzicht van verzonden (bewoners)brieven en andere documenten:

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met prjectleider M. van den Eijnde, telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: m.vandeneijnde@nissewaard.nl.