Vervangen knotwilgen in Landgoed

Landgoed is onderdeel van de Maaswijk in Spijkenisse. Bij de aanleg van deze buurt is destijds gekozen voor knotwilgen. In de praktijk blijkt dat de overhangende takken van de wilgen overlast veroorzaken en de verkeersveiligheid belemmeren. Daarom is gemeente Nissewaard in 2019 gestart met een proef in de Schouwenburglaan en Schothorstlaan. Daar zijn de knotwilgen vervangen door krentenboompjes. Deze proef is succesvol verlopen en daarom krijgen alle straten in Landgoed waar knotwilgen zijn aangeplant de krentenboompjes.

Sfeerbeeld krentenboompje

Tot en met 2024 vervangt de gemeente in alle straten in Landgoed de aanwezige knotwilgen door krentenboompjes (Amelanchier Arborai Ballerina). Dit zijn kleinblijvende bomen met een bij de omgeving passende groeivorm. De krentenboompjes hebben een witte bloesem in de maanden april en mei. De nieuwe bomen krijgen een goede groeiplaats met voedzame grond en een bescherming tegen ongewenste wortelgroei in de richting van de kabels en leidingen.

Bij het voorbereiden van de werkzaamheden bekijkt afdeling groenbeheer meteen of er nog meer verbeteringen mogelijk zijn. Denk hierbij aan een andere verdeling van de bomen over de straat waardoor er meer parkeerruimte ontstaat, er geen bomen nabij een inrit staan en ondergrondse kabels en leidingen makkelijker toegankelijk zijn. Ongeveer vier weken voor de werkzaamheden in een bepaalde straat starten, stuurt de gemeente de omwonenden een brief met een tekening van de locaties van de nieuwe bomen.

Hieronder staat de globale planning van het vervangen van de knotwilgen. Ongeveer vier weken voor de werkzaamheden in een bepaalde straat van start gaan, krijgen de bewoners een brief met nadere informatie. De werkzaamheden vinden steeds in najaar plaats.

2022 2023 2024
Nemelaerlaan x
Exatenlaan x
Beijlshoflaan x
Haanwijklaan x
Gossinklaan x
Landfoortlaan x
Bijvancksingel x
Nijendalsingel x
Wildenborglaan x
Soeslolaan x
Boekesteynlaan x
Ekensteinlaan x
Vijverboslaan x
Velhorstlaan x

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Mitzy Wendel-Tuijtel via telefoonnummer 14 0181 of per e-mail: m.tuijtel@nissewaard.nl.