Vervanging beschoeiingen

Veel beschoeiingen langs de watergangen en singels in de gemeente zijn aan vervanging toe. Sommige zijn lek waardoor de grond uit tuinen en waterkanten in het water verdwijnt.

Daarom starten we begin 2021 met het vervangen van de beschoeiingen langs particuliere tuinen in de gemeente. Hierbij werken we samen met het Waterschap Hollandse Delta, samen zijn we verantwoordelijk voor de watergangen in Nissewaard.

Waar mogelijk vervangen we direct ook de beschoeiingen langs de openbare watergangen en singels. Het is een flinke klus waarbij we gedurende enkele jaren ruim 20 kilometer aan beschoeiing gaan vervangen.

We informeren alle betrokken bewoners persoonlijk en ruim voor de werkzaamheden beginnen.

Wat gaan we doen?

Per adres bekijken we de situatie. Wat is mogelijk en wat hebben we nodig. Voor we beginnen nemen we contact op met de betrokken bewoner, bekijken we de situatie van de tuin en de beschoeiing en we bespreken wat de werkzaamheden inhouden.

Om de overlast te beperken werkt de aannemer vanaf een ponton in het water. Hierdoor hoeven we slechts in een klein deel van de tuinen te werken.

Proeflocatie

Begin september 2020 zijn we gestart met een pilot in de wijk Maaswijk in Spijkenisse. Op deze proeflocatie met 30 woningen hebben we de beschoeiingen vervangen. Dankzij deze pilot weten we wat we nodig hebben en hoe we de overlast voor bewoners en de omgeving kunnen beperken.

Planning

De planning voor de werkzaamheden volgt nog.

Bewonersbrieven

Er zijn nog geen bewonersbrieven verstuurd.

Veelgestelde vragen

Vervangt de gemeente ook de beschoeiing langs mijn tuin?

We vervangen alle beschoeiingen die de gemeente in beheer heeft. Welke dit zijn kunt u later op de kaart zien.

De beschoeiing langs mijn tuin is in slechte staat. Ik zie dat de gemeente mijn beschoeiing niet gaat vervangen. Wat moet ik doen?

Deze beschoeiing is uw eigendom. Het onderhoud en de onderhoudskosten zijn voor uw eigen rekening.

Kan ik de inrichting van de tuin (vlonder, bestrating etc.) laten liggen als de beschoeiing wordt vervangen?

Iedere situatie is anders. De aannemer heeft werkruimte nodig in uw tuin. Voor we beginnen komen we bij u kijken en bespreken we met u wat nodig is.

Zorgt de gemeente overal voor of moet ik zelf ruimte vrijmaken?

We vragen u ervoor te zorgen dan we ons werk kunnen doen. We bespreken met u hoeveel ruimte we in tuin nodig hebben. We werken vanaf het water, zo blijft de overlast beperkt.

Ik wil niet dat mijn beschoeiing wordt vervangen. Moet ik meewerken?

We willen graag alle beschoeiingen tegelijk vervangen: Alle beschoeiingen in dezelfde watergang gaan dan weer jarenlang mee. U en uw buren ervaren maar 1 x overlast van de werkzaamheden. Die overigens beperkt is. Wilt u niet meewerken? Dan slaan we uw tuin over. U bent en blijft dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing. En u kunt geen aanspraak maken op onderhoudskosten of werkzaamheden door de gemeente.

Wanneer worden mijn beschoeiingen vervangen? De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2021. We starten in Maaswijk. Welke straat als eerste aan de beurt is, is nu nog niet bekend. We informeren u persoonlijk wanneer we bij u gaan beginnen.

Ik heb zelf mijn beschoeiing vervangen. Kan ik de kosten daarvoor terugkrijgen?

Nee, dit is niet mogelijk.

We hebben recentelijk de beschoeiing laten vervangen door een hogere damwand, mag deze blijven staan?

Voor deze damwand heeft u toestemming nodig van het Waterschap Hollandse Delta. U bent verantwoordelijk voor dit bouwwerk.

Welke overlast kan ik verwachten van de werkzaamheden?

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Straten worden niet afgezet. Bewoners kunnen altijd hun huis bereiken. De aannemer werkt altijd vanaf het water. Op op een (gras)veld langs de watergang komt een met hekken afgesloten werkruimte.

Bij wie moet ik zijn als er overlast is?

Als het acuut is, zoals bij een gevaarlijke situatie? Bel dan de aannemer die het werk uitvoert. Is de  het niet acuut, stuur dan een mail naar beschoeiingen@nissewaard.nl. Vermeld locatie en wat er aan de hand is. Sluit een foto bij.

Waar kan ik een noodsituatie melden?

Bij een ongeluk belt u direct 112. Is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals omgewaaide bouwhekken of spelende kinderen op de werklocatie? Bel of mail de aannemer zodra deze bekend is.