Vervanging beschoeiingen

Veel beschoeiingen langs de watergangen en singels in de gemeente zijn aan vervanging toe. Sommige zijn lek waardoor de grond uit tuinen en waterkanten in het water verdwijnt.

Daarom zijn we begin 2021 gestart met het vervangen van de beschoeiingen langs ruim 500 particuliere tuinen in de gemeente en bij een aantal watergangen (sloten en singels). Hierbij werken we samen met het waterschap Hollandse Delta, samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de watergangen en de beschoeiing in Nissewaard. Het is een flinke klus waarbij we gedurende enkele jaren ruim 20 kilometer aan beschoeiing gaan vervangen. Op 16 juni 2021 gaven wethouders Jan Willem Mijnans en Igor Bal, samen met heemraad Anne Mollema, officieel de aftrap van dit beschoeiingsproject.

We informeren alle betrokken bewoners persoonlijk en ruim voor de werkzaamheden beginnen. Tijdens deze grote opdracht bieden de gemeente en het waterschap de inwoners uit het projectgebied ook de mogelijkheid om een start te maken met het vergroenen van hun tuin.

Het vervangen van de beschoeiingen is een goed moment om ook naar mogelijkheden te kijken voor het vergroenen van de tuinen. De omgevingsmanager komt namens de gemeente bij de inwoners in het projectgebied langs om de beschoeiing te beoordelen. Tegelijk adviseert de omgevingsmanager ook over mogelijke groene aanpassingen in de tuin.

Aannemer Dick Klok Cultuurtechniek voert namens de gemeente de werkzaamheden aan de beschoeiing uit. Bewoners kunnen direct kleine aanpassingen aan hun tuin laten doen door de aannemer. Doel van de aanpassingen is om de tuin voor te bereiden op veranderingen van het klimaat.

Alle betrokken bewoners in het projectgebied worden persoonlijk geïnformeerd, voorafgaand aan het moment dat hun beschoeiing aan de beurt is. Daarbij komt de omgevingsmanager langs om de beschoeiing te beoordelen en te bespreken wat de werkzaamheden inhouden en te adviseren over mogelijkheden in de tuin.

Om de overlast te beperken werkt de aannemer vanaf een ponton in het water. Hierdoor hoeven we slechts in een klein deel van de tuinen te werken.

In 2020 is er een pilot uitgevoerd in de wijk Maaswijk in Spijkenisse. Op deze proeflocatie met 30 woningen hebben we de beschoeiingen vervangen en kregen bewoners hierbij meteen de gelegenheid om hun tuin te vergroenen. Dankzij deze pilot weten we wat we nodig hebben en hoe we de overlast voor bewoners en de omgeving kunnen beperken.

Er wordt in vier jaar tijd circa 20 kilometer beschoeiing vervangen. Elk jaar ongeveer 5 kilometer. De gedeelten van de beschoeiing die het er slechtst aan toe zijn, vervangen we als eerste. We houden rekening met het broedseizoen van de (water)vogels en de overige aanwezige fauna. Weersinvloeden kunnen de planning beïnvloeden.

Vervangt de gemeente ook de beschoeiing langs mijn tuin?

We vervangen alle beschoeiingen die de gemeente in beheer heeft. Welke dit zijn kunt u later op de kaart zien.

De beschoeiing langs mijn tuin is in slechte staat. Ik zie dat de gemeente mijn beschoeiing niet gaat vervangen. Wat moet ik doen?

Deze beschoeiing is uw eigendom. Het onderhoud en de onderhoudskosten zijn voor uw eigen rekening.

Kan ik de inrichting van de tuin (vlonder, bestrating etc.) laten liggen als de beschoeiing wordt vervangen?

Iedere situatie is anders. De aannemer heeft werkruimte nodig in uw tuin. Voor we beginnen komen we bij u kijken en bespreken we met u wat nodig is.

Zorgt de gemeente overal voor of moet ik zelf ruimte vrijmaken?

We vragen u ervoor te zorgen dan we ons werk kunnen doen. We bespreken met u hoeveel ruimte we in tuin nodig hebben. We werken vanaf het water, zo blijft de overlast beperkt.

Ik wil niet dat mijn beschoeiing wordt vervangen. Moet ik meewerken?

We willen graag alle beschoeiingen tegelijk vervangen: Alle beschoeiingen in dezelfde watergang gaan dan weer jarenlang mee. U en uw buren ervaren maar 1 x overlast van de werkzaamheden. Die overigens beperkt is. Wilt u niet meewerken? Dan slaan we uw tuin over. U bent en blijft dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing. En u kunt geen aanspraak maken op onderhoudskosten of werkzaamheden door de gemeente.

Wanneer worden mijn beschoeiingen vervangen?

De werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2021. We starten in Maaswijk. Welke straat als eerste aan de beurt is, is nu nog niet bekend. We informeren u persoonlijk wanneer we bij u gaan beginnen.

Ik heb zelf mijn beschoeiing vervangen. Kan ik de kosten daarvoor terugkrijgen?

Nee, dit is niet mogelijk.

We hebben recentelijk de beschoeiing laten vervangen door een hogere damwand, mag deze blijven staan?

Voor deze damwand heeft u toestemming nodig van het Waterschap Hollandse Delta. U bent verantwoordelijk voor dit bouwwerk.

Welke overlast kan ik verwachten van de werkzaamheden?

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Straten worden niet afgezet. Bewoners kunnen altijd hun huis bereiken. De aannemer werkt altijd vanaf het water. Op op een (gras)veld langs de watergang komt een met hekken afgesloten werkruimte.

Bij wie moet ik zijn als er overlast is?

Als het acuut is, zoals bij een gevaarlijke situatie? Bel dan de aannemer die het werk uitvoert. Is de situatie niet acuut, stuur dan een mail naar beschoeiingen@nissewaard.nl. Vermeld locatie en wat er aan de hand is. Sluit een foto bij.

Waar kan ik een noodsituatie melden?

Bij een ongeluk belt u direct 112. Is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals omgewaaide bouwhekken of spelende kinderen op de werklocatie? Bel of mail de aannemer zodra deze bekend is.

Omdat het klimaat verandert, moeten we extra maatregelen nemen. Maar onze omgeving beschermen tegen de gevolgen van extreem weer, kunnen we niet alleen. Een groene tuin helpt hierbij. Daarom helpen we als gemeente de inwoners graag op weg. En we zien nu al dat er enthousiaste bewoners in het projectgebied zijn, die deze kans daadwerkelijk aangrijpen.

Meer groen houdt uw tuin op hete zomerse dagen koeler. Daarnaast vangt een groenere tuin bij een hoosbui het teveel aan regen op, net als een spons. Zo houdt u uw voeten droog. U leest er meer over in de folder hieronder.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het vervangen van beschoeiingen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Wim Stolk, telefoonnummer: 14 0181, e-mail: w.stolk2@nissewaard.nl.