Bouwarchief en bouwaanvraag inzien

Wilt u een ingediende vergunningsaanvraag inzien of bijvoorbeeld de oude bouwtekeningen van uw woning inzien? Dan kunt u het bouwarchief raadplegen. In het bouwarchief vindt u onder meer informatie over bouw- en sloopvergunningen, omgevingsvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekening, fundering, palenplannen en sonderinggegevens.

U kunt kopieën hiervan online aanvragen. In verband met het coronavirus kunnen wij helaas niet binnen twee weken voldoen aan uw verzoek. Uw aanvraag zal zodra het mogelijk is weer afgehandeld worden. Het inzien van stukken kan op afspraak nadat u een aanvraag heeft ingediend.

Dossiers bouwarchief laten printen

De dossiers uit het bouwarchief mag u niet lenen. U kunt de stukken uit het bouwarchief inzien of laten printen om mee te nemen. Meestal kunt u na bezoek aan het bouwarchief uw print direct meekrijgen. Bij een groot dossier, of meerdere grote tekeningen kan dit soms niet direct en kunt u de stukken later ophalen of zenden wij u ze toe.

U kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens uit de archiefstukken. Het gebruik van de gegevens is op eigen risico.

Bezwaar, zienswijze en beroep

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen staan op www.officielebekendmakingen.nl.

Bij reguliere procedures kan tot 6 weken na verlenen van de vergunning bezwaar worden ingediend.

Omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure worden 6 weken ter inzage gelegd. In die 6 weken kan een ieder zijn zienswijze indienen.

Kosten

De kosten zijn hetzelfde voor zowel het printen van de tekeningen als voor het scannen.
Bij het bouwarchief betaalt u voor:

  • Archiefkosten per kwartier: € 16,05
  • Een print op A0 formaat: € 8,40
  • Een print op A1 formaat: € 6,40
  • Een print op A2 formaat: € 4,45
  • Een print op A3 formaat: € 1,05
  • Een print op A4 formaat: € 0,75