Buurtbemiddeling

Samen komen we er uit

Ruzie met de buren…..je zit er niet op te wachten, maar soms overkomt het je. Ruzie over het lawaai van de kinderen, de blaffende hond, vuil in de voortuin, de hoogte van de heg of de manier waarop de buren de auto parkeren.

Heeft u uw buren aangesproken, maar het helpt niet en heeft u een huurwoning? Dan kan het zinvol zijn contact op te nemen met de verhuurder. Deze is vaak in de gelegenheid overlast aan te pakken. Kan dat niet, dan kan de verhuurder proberen te bemiddelen tussen de betrokken buren. Heeft u een koopwoning, dan heeft u geen verhuurder die u in kunt schakelen. In dat geval biedt de gemeente Nissewaard 'Buurtbemiddeling' aan. Een buurtbemiddelaar kan u helpen er samen met uw buren uit te komen. Voordat u de overlast meldt, adviseren wij u eerst zelf de overlastveroorzaker(s) aan te spreken. Het kan zijn dat de overlastveroorzaker(s) zich er niet van bewust is dat zij overlast veroorzaken.

De vrijwillige Buurtbemiddelaars bemiddelen tussen buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren zonder daarbij een oordeel te geven. Zij helpen de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is. Omdat de buren de oplossing zelf bedenken, is de kans groot dat het probleem zich niet opnieuw voordoet. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd wordt, blijft vertrouwelijk.

Om de Buurtbemiddeling in te schakelen maakt u melding van woonoverlast. Wanneer u online een melding heeft gedaan, neemt een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u op. Hij of zij gaat, soms in overleg met andere collega’s, na of uw conflict bemiddelbaar is. Als dat zo is, wordt uw verzoek neergelegd bij twee buurtbemiddelaars.

Een van de buurtbemiddelaars maakt een afspraak met u voor een gesprek bij u thuis. Daar horen ze uw kant van het verhaal. Daarna gaan ze naar uw buren en horen daar de andere kant van het verhaal. Als beide partijen daarmee instemmen, volgt een gesprek tussen u en uw buren. Deze afspraak is altijd op neutraal terrein. De bemiddelaars zorgen ervoor dat dit gesprek goed verloopt. U maakt samen met uw buren afspraken die ook op papier worden gezet.

De medewerker woonoverlast bepaalt wanneer wel of niet bemiddeld kan worden in een conflict. Conflicten met familieleden of problemen met instanties zijn niet geschikt voor bemiddeling. Ook wanneer conflicten het gevolg zijn van verslaving of criminaliteit kan niet bemiddeld worden.

Wilt u ook buurtbemiddelaar worden? Dat kan. Een buurtbemiddelaar krijgt eerst een basistraining. Daarnaast wordt hij/zij gecoacht door de coördinator meldpunt woonoverlast of regisseur woonoverlast van de gemeente Nissewaard. Ook is er een onkostenvergoeding beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan een e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.