Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WGV) van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Woon-discriminatie
Een verhuurder mag een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Intimidatie
Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract. Of dreigen dat u geen elektriciteit meer krijgt.

3 maanden borg of meer
Per 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal 2 maanden borg vragen. Is het contract vóór 1 juli 2023 afgesloten, dan mag de verhuurder nog 3 maanden borg vragen.

Geen huurovereenkomst op papier
Een huurcontract moet altijd op papier staan. Op het contract moet een handtekening staan van u en de verhuurder.

Te hoge servicekosten
De servicekosten moeten eerlijk zijn.Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten ieder jaar een afrekening van de servicekosten sturen.

Schimmelvorming

Een huurwoning moet schoon en veilig zijn. Wanneer er sprake is van schimmelvorming in de woning is het de taak van de verhuurder om dit aan te pakken.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder
Rechten en plichten over huren moeten altijd op papier staan.

Extra regels bij arbeidsmigrant

  • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten.
  • Rechten en plichten moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.

Na uw melding nemen wij binnen 4 weken contact met u op voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie over de Wet goed verhuurderschap (WGV) op rijksoverheid.nl.