Collectief vervoer

Kunt u niet (meer) zelf autorijden of zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening als u geen hulp of ondersteuning kunt vinden in uw eigen familie- of kennissenkring. De firma DVG (De Vier Gewesten BV) regelt het collectief vervoer (CVV) in Nissewaard. De ritten met VPFlex Vervoer worden vanaf 1 januari verzorgd door Taxi Overgaauw en Taxi Nijholt. Dit zijn beide bedrijven die tot de DVG-keten horen.

Voor reserveren en meer informatie kijkt u op www.vpflexvervoer.nl

Aanvragen

Is het u niet gelukt om zelf een oplossing te vinden met betrekking tot uw vervoer? Dan kunt u zich melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0181 met de vraag of u in aanmerking kunt komen voor CVV. Bij uw aanmelding geeft u aan welke problemen u ondervindt.


Vervolgstappen na uw aanmelding

Een WMO-adviseur maakt met u een afspraak om inzicht te krijgen in uw leefsituatie, wat u nodig heeft en welke hulp nog geboden kan worden vanuit uw sociale netwerk. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, maar ook op het stadhuis. In het gesprek komt aan de orde wat u van de gemeente kunt verwachten en wat de gemeente van u verwacht.