Jeugdhulp

De gemeente is volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Kinderen verdienen een goede start. Niet ieder kind krijgt zo’n start. De overheid wil kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, goed beschermen, begeleiden en behandelen. Als een gezin veel hulp nodig heeft, zorgt de gemeente voor één professioneel contactpersoon. Deze contactpersoon coördineert alle hulp.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. En voor de uitvoering van maatregelen van kinderbescherming, de jeugdreclassering en het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Eerst uw eigen netwerk

Ouders of verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Wanneer ouders tegen vragen of problemen bij de opvoeding aanlopen die zij zelf niet op kunnen lossen, betrekken zij in de eerste plaats hun netwerk bij het zoeken naar een oplossing. Dit kan familie zijn, vrienden, maar ook leerkrachten of trainers. Op die manier kunnen ouders en jeugd zelf, samen met hun netwerk, een groot deel van de problemen oplossen.

Als jeugdigen en hun ouders zelf geen oplossing kunnen vinden, dan regelt de gemeente een passende voorziening. De gemeente kijkt eerst naar uw eigen netwerk. Er wordt samen met het gezin een plan opgesteld om de vragen of problemen op te lossen en alle vormen van hulpverlening goed op elkaar af te stemmen. Het gezin krijgt één contactpersoon.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Heeft u vragen over uw kind of problemen met de opvoeding? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Nissewaard via cjgnissewaard.nl.

Het CJG is dichtbij. De schoolmaatschappelijk werker op school en de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau horen ook bij het CJG. U kunt ook bij hen terecht voor informatie en advies. Samen met u wordt bekeken welke problemen u zelf of met uw netwerk kunt oplossen en welke voorzieningen voor jeugdhulp in uw situatie passend zijn.


Jeugd ondersteunings teams

Het CJG werkt in jeugdondersteuningsteams (JOT). Binnen een JOT werken professionals samen onder regie van de gemeente. Op die manier kan direct met het gezin bekeken worden welke oplossingen passen bij hun vragen of problemen.

En kan ook direct gestart worden met ondersteuning aan het gezin, zoals bij de opvoeding of begeleiding bij een verstandelijke beperking. Wanneer er een aanvullende individuele voorziening nodig is, of als het gezin een Persoonsgebonden budget (Pgb) wil aanvragen, adviseert het JOT direct aan de gemeente. De gemeente neemt dan een besluit over de voorziening of het Pgb. De basis voor het besluit is het gezinsplan.

Vanuit het JOT wordt verbinding gelegd met uw netwerk of andere activiteiten in uw wijk. Het JOT organiseert ook activiteiten rondom opvoeding en advies. Ze werken samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen.


JOT’s in Nissewaard
  • JOT Zuid West: Akkers, Vogelenzang, Vriesland
  • JOT Noord/Kernen team 1: Zuidland, de Hoek, Sterrenkwartier, de Elementen, Vierambachten, Simonshaven, Hekelingen
  • JOT Noord/Kernen team 2: Schiekamp, Hoogwerf, Centrum, Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet
  • JOT Zuidoost: Maaswijk, Schenkel, Gildenwijk, Groenewoud, Waterland

Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer: (0181) 23 71 00.

Jeugdbeschermingsplein

Het Jeugdbeschermingsplein (JB-plein) Nissewaard is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij deze kinderen is sprake van zorgen over hun veiligheid en/of ontwikkeling, waarbij de hulpverlening voor te weinig verbetering van de situatie heeft gezorgd. Hulpverleners melden deze kinderen aan bij het Jeugdbeschermingsplein om te kijken welke aanpak nodig is. Elke melding wordt besproken op het JB-plein.

Het JB-plein praat graag met de ouder(s)/verzorger(s) en jongeren over hun gezinssituatie. In verband met de coronamaatregelen zijn deze overleggen momenteel digitaal (via MS Teams).

De ouder(s)/verzorger(s) en jongeren vanaf 16 jaar kunnen meepraten tijdens het digitale overleg. Aan jongeren van 12 t/m 15 jaar wordt, voorafgaand aan het overleg, een belafspraak met de voorzitter voorgesteld waarin zij hun mening kenbaar kunnen maken. Hiervoor moet wel toestemming van de gezaghebbende ouder(s) zijn.

Doet u een melding bij het JB-plein? Dan vragen wij u dit mee te nemen in de voorbereiding op het overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en jongeren. 

Informatie voor ouders

Meer informatie over het JB-plein voor ouders vindt u in onderstaande folder.

Informatie voor jongeren

Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en wil je meer weten over het JB-plein? Bekijk de folder voor jongeren.

Huisregels

Heeft u een afspraak bij het JB-plein en bent u op zoek naar de huisregels? Deze kunt u hieronder downloaden.