Jeugdoverlast

De gemeente Nissewaard werkt samen met onder meer de jeugdboa’s, het jongerenwerk (stichting JOZ) en de politie werken samen om jeugdoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en beginnende jeugdoverlast vroegtijdig op te lossen. Zowel inwoners als (maatschappelijke) organisaties kunnen klachten van jeugdoverlast melden bij het centrale meldpunt van de gemeente Nissewaard. Vanuit de meldpunt worden de klachten opgepakt in samenwerking met bovengenoemde partners.

Er is sprake van jeugdoverlast als jongeren overlast veroorzaken in de openbare ruimte, waardoor zij uw woongenot of veiligheidsbeleving aantasten. Voorbeelden:

  • geluidsoverlast
  • zwerfafval
  • vernieling
  • intimiderend gedrag
  • alcohol- en/of drugsmisbruik

U kunt zelf het beste bepalen, wanneer u overlast heeft en het noodzakelijk vindt om dit te melden. Voordat u de overlast meldt, adviseren wij u eerst zelf de overlastveroorzaker(s) proberen aan te spreken. Het kan zijn dat de overlastveroorzaker(s) zich er niet van bewust is/zijn en bereid is/zijn om in het vervolg met u en anderen rekening te houden.

Als het gesprek met de overlastveroorzaker(s) niet helpt en de overlast aanhoudt, raden wij u aan het te melden bij de gemeente via bovenstaande meldknop. Gaat het om overlast die direct beëindigd moet worden of kan de situatie niet wachten tot de volgende werkdag, neem dan direct contact op met de politie.