Parkeervergunning voor mantelzorgers

De gemeente vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Wij realiseren ons dat mantelzorgers hierin ook een belangrijke rol hebben. Om deze reden is de parkeervergunning voor mantelzorgers geïntroduceerd. Inwoners in het centrum van Spijkenisse, waar parkeergeld betaald moet worden en die mantelzorg ontvangen, kunnen deze parkeervergunning aanvragen. Deze vergunning is alleen geldig voor de zone waar de inwoner woont. Hierdoor kan een mantelzorger, zoals familie of kennis die de zorg verleent, gratis parkeren. De parkeervergunning komt op naam van de inwoner. Er kan maar één vergunning per adres worden aangevraagd en deze kan door meerdere mantelzorgers gebruikt worden om te parkeren.

Wanneer is er sprake van mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Zij zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld, een gezond kind. 
Er is sprake van mantelzorg als er langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week hulp wordt geboden.

Voorwaarden

Voor de parkeervergunning gelden wel een aantal voorwaarden:

  • U ontvangt mantelzorg en woont in het centrum van Spijkenisse;
  • Bij uw woning is een zone van betaald parkeren;
  • Er wordt langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week hulp geboden;
  • Er is geen sprake van professionele hulp die dezelfde ondersteuning biedt;

Kosten

De parkeervergunning voor mantelzorgers is gratis.