Zorgaanbieders in Nissewaard

De gemeente Nissewaard heeft met meerdere zorgaanbieders een contract afgesloten in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Nissewaard maakt tot 2025 gebruik van een 'Open House' inkoopproces. Het Open House proces kent vooraf vastgestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden waarbij van belang is dat niet de gemeente maar de geïndiceerde inwoner, samen met de klantmanager, jeugd- en gezinscoach de zorgaanbieder uitkiest die de zorg levert.

Meer informatie en inschrijven

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden in Nissewaard op het gebied van Wmo-zorg, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding jeugd, kunnen via onderstaande knop meer informatie aanvragen en contact opnemen voor een inschrijving. Het team accountbeheer neemt u verzoek in behandeling.

Zorgkeuzemodule

De geïndiceerde inwoner maakt samen met de klantmanager en/of jeugd- en gezinscoach een keuze uit de contracteerde zorgaanbieders. Hierbij maken zij gebruik van onze zorgkeuzemodule. Hier kunt u als zorgaanbieder de beschikbaarheid per dienst weergeven en algemene informatie up-to-date houden. Nieuwe zorgaanbieders, die volgens Open House een contract aangaan met Nissewaard, ontvangen van onze accountbeheerders de logingegevens en handleiding voor de zorgkeuzemodule.

Vergaderdata

De geplande data 2022 zijn:

  • Fysieke overlegtafel: dinsdag, 13 september 2022 van 10.00 – 12.00 uur

  • Fysieke overlegtafel: dinsdag, 6 december 2022 van 10.00 – 12.00 uur

Documenten

Nieuwsbrieven