Zorgfraude

Wanneer u vermoedt dat iemand onjuist gebruik maakt van zorggeld of fraude pleegt met zorggeld, kunt u dit hier melden.

Als iemand bewust zorggeld onjuist gebruikt en daar –financieel- beter van wordt, dan noemen we dit zorgfraude. Dit komt gelukkig niet heel vaak voor. Als iemand onbewust zorggeld foutief gebruikt dan noemen we dat onjuist gebruik.De toezichthouder rechtmatigheid Wmo en jeugdwet controleert of de persoon zorg via de gemeente ontvangt en onderzoekt de melding.

Als de persoon zorg ontvangt van een andere instantie (bijvoorbeeld het CIZ of via de zorgverzekering) dan wordt de melding doorgegeven aan de betreffende instantie. De melding kan ook doorgegeven worden aan het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) als het bijvoorbeeld een zorgaanbieder betreft die in meer gemeenten in Nederland werkzaam is.

U kunt een melding van (vermoedelijke) zorgfraude online doen. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. U kunt de melding anoniem doen maar dit hoeft niet. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, kunnen we contact met u opnemen indien wij meer informatie nodig hebben. Volgens de Wet privacybescherming mogen wij u niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Als u zorgen heeft over de kwaliteit van de Wmo zorgaanbieder kunt u terecht bij het Toezicht Wmo GGD Rotterdam-Rijnmond via de website of neem contact op via e-mailadres regionaaltoezichtwmo@rotterdam.nl.