Coronavirus

Kijk op Rijksoverheid.nl voor actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen over Coronavirus COVID-19. U kunt ook bellen naar het publieksinformatienummer via 0800 -1351. De website corona.steffie.nl legt op een eenvoudige manier de informatie over het coronavirus uit. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus.

Op het terrein van Medisch Centrum Spijkenisse is met ingang van 19 april 2022 de testlocatie voor het coronavirus. Kijk voor de actuele openingstijden op ggdrotterdamrijnmond.nl. De testlocatie Michaelkerk is vanaf 17 april gesloten.

Sinds 11 april is het landelijk testbeleid gewijzigd. Een positieve zelftest hoeft niet meer bevestigd te worden met een test bij de GGD. Voor bepaalde groepen adviseert de GGD nog wel steeds een PCR-test: zorgmedewerkers; mensen die wonen in een verpleeghuis of in een andere instelling voor personen met een kwetsbare gezondheid; mensen die thuis wonen en naar een dagbesteding gaan; mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet als zij daarbij hulp krijgen.

Afspraak maken

Geadviseerd wordt om een testafspraak te maken via coronatest.nl (hiervoor heeft u uw DigiD nodig) of via het landelijk afspraken telefoonnummer 0800-1202. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U kunt ook binnen lopen voor een PCR-test zonder afspraak.

Parkeren

Parkeren kan op het terrein van het Medisch Centrum Spijkenisse. De route is aangegeven door middel van gele borden. De ingang is aan de Groenewoudlaan voor school de Ring van Putten. Parkeren is gratis voor mensen die zich laten testen.

Ondernemers, werkenden en bedrijven blijven te maken hebben met coronamaatregelen. Daarom is vorig jaar het steunpakket voor het gehele eerste kwartaal van 2022 verlengd. Op Rijksoverheid.nl staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.

Herstelbudget voor lokale ondernemers

De gemeenteraad van Nissewaard heeft een subsidieregeling herstelbudget ter hoogte van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan lokale ondernemers. De uitwerking van dit budget heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de voorzitters van de lokale ondernemersverenigingen en BIZ’en, MKB Rotterdam-Rijnmond en de Koninklijke Horeca Nederland. Zo hopen we zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. De mogelijkheid voor het aanvragen van het herstelbudget is verlengd tot 1 september 2022.

Voor een aanvraag en meer informatie kunt u terecht op herstelbudgetnissewaard.nl.

Subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties in Nissewaard

Maatschappelijke organisaties in Nissewaard kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de Subsidieregeling Compensatie COVID-19 maatschappelijke organisaties. De mogelijkheid voor het aanvragen van deze subsidieregeling is verlengd tot 1 september 2022.

Kijk voor meer informatie op onze pagina subsidies.

Hulp nodig?

Ondernemers kunnen voor vragen en hulp contact opnemen met het KVK Coronaloket. Het Coronaloket geeft antwoord op veelgestelde ondernemers­vragen over corona en legt uit welke regelingen voor u van toepassing zijn. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 0800-2117.

Alle informatie over vaccineren, waaronder de boosterprik en het coronabewijs kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.

Gaat u op vakantie en reist u naar het buitenland? Bereid u goed voor met het stappenplan.

Het Coronadashboard is ontwikkeld door het ministerie van VWS. Het geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Het dashboard laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Wilt u weten wat de cijfers zijn in onze gemeente? Kijk dan op coronadashboard.rijksoverheid.nl.

tekst: alleen samen krijgen we corona onder controle