Subsidies

Organisaties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor diverse activiteiten. Daarbij geldt altijd dat de subsidie waardevol moet zijn voor de bevolking van Nissewaard en moet passen binnen de gemeentelijke beleidskaders. U kunt online uw subsidie aanvragen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0181.

COVID- subsidie maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Nissewaard kunnen onder voorwaarden een beroep doen op een subsidie om hun belangrijke rol in en voor de samenleving te kunnen blijven spelen. De subsidie is met name bedoeld voor organisaties die nog geen, of onvoldoende steun hebben ontvangen vanuit de gemeente Nissewaard. Het aanvragen van de COVID-subsidie maatschappelijke organisaties kan tot 1 juli 2021.

De voorwaarden staan in de Subsidieregeling Compensatie COVID19 maatschappelijke organisaties Nissewaard.

Subsidieverordeningen en subsidieregelingen

Subsidieregister

Een van de manieren om onze beleidsdoelstellingen te bereiken is het verlenen van subsidies. Het subsidieregister geeft een overzicht van de subsidies die wij in een jaar hebben verleend. 
Per verleende subsidie wordt vermeld:

  • de naam van de aanvrager (instelling),
  • voor welke activiteit de subsidie is verleend,
  • het beleidsonderwerp waaronder de subsidie valt,
  • het soort subsidie, en
  • het verleende bedrag.

Het subsidieregister is beschikbaar als pdf-bestand en als Excel-bestand. Met het Excel-bestand kunt u zelf uw eigen overzichten maken.