Voor inwoners van Abbenbroek, Geervliet of Heenvliet

In 2024 werkt de gemeente samen met bewoners en belangrijke partners aan een plan om de dorpen Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet duurzamer te maken. Het doel is om voor elk dorp een stappenplan te maken waarin staat wat er moet gebeuren om de woningen klaar te maken om van het aardgas af te gaan, wat de beste opties zijn en hoe we elkaar kunnen helpen.

De gemeente doet onderzoek naar wat er mogelijk is in de dorpen, wat de beste keuzes zijn en de mogelijke kosten. Maar het is ook belangrijk dat woningeigenaren zelf aan de slag gaan. Daarom is de gemeente veel in gesprek met bewoners (participatie).

Hoe gaan we het wijkwarmteplan maken?

Stap 1: Informeren en vragen, zorgen en wensen ophalen (afgerond februari 2024)

In januari 2024 zijn de eerste startersbijeenkomsten in de dorpskernen geweest. Op 3 verschillende avonden kwamen bewoners bijeen om geïnformeerd te worden en in gesprek te gaan over ideeën, zorgen en vragen. Ook konden de bewoners uit de kernen een vragenlijst invullen. Alle inbreng wordt verwerkt in een plan van aanpak.

Dit zijn de presentaties van de startersbijeenkomsten en verslagen van de vragenlijsten:

Tijdens de bijeenkomsten zijn al veel vragen gesteld door bewoners. Bekijk de antwoorden op de veel gestelde vragen.

Hoe nu verder?

Meedenkgroep

Op de startersbijeenkomst zijn bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een meedenk-groep. Per dorpskern komt er zo’n groep. Deze groep kijkt het hele proces mee met de gemeente en draagt nieuwe ideeën aan. U kunt zich aanmelden voor deze groep door te mailen naarwijdoengroen@nissewaard.nl. De eerste bijeenkomst van de meedenk-groepen zijn eind maart/ begin april 2024.

Plan van aanpak

Op basis van de eerste bijeenkomsten en de vragenlijst wordt er een Plan van Aanpak gemaakt. Hier komen onder andere activiteiten en bijeenkomsten in te staan om verder in gesprek te gaan over het plan voor uw dorpskern.

Veelgestelde vragen

Tijdens de eerste gesprekken zijn veel vragen gesteld. Heeft u een (andere) vraag, zorg of wens? Mailt u dan naar wijdoengroen@nissewaard.nl.