Achternaam kind

De informatie op deze pagina gaat over situaties naar Nederlands recht. Als het kind niet de Nederlandse maar een andere nationaliteit heeft, wordt de achternaam bepaald naar het namenrecht van dat land.

De keuze voor een achternaam kunt u voor de geboorte of bij de geboorteaangifte laten vastleggen. Om naamskeuze vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit kan niet door 1 van u beiden en ook niet schriftelijk. Het vastleggen kan voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Na de geboorteaangifte kunt u geen naamskeuze meer doen.

Ook kunt u naamskeuze doen tijdens de erkenning. Zie voor meer informatie het product erkenning.

Kiest u geen achternaam of heeft u de keuze niet op tijd vastgelegd? Dan bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Man en vrouw

Bent u als man en vrouw getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u dat, voor of tijdens de geboorteaangifte, samen laten vastleggen bij de burgerlijke stand.

Twee vrouwen

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen zijn 3 situaties mogelijk.

  • Hebt u een verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Wilt u dit niet, dan kunt u uiterlijk bij de aangifte van geboorte naamskeuze doen voor de achternaam van de moeder. Het heeft de voorkeur om dit tijdens de zwangerschap al te regelen.

  • Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind? Bij de erkenning kiest u tegelijkertijd welke achternaam het kind krijgt.

  • Hebt u geen verklaring van anoniem zaaddonorschap van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? En de duomoeder erkent het kind niet maar adopteert het? Het kind krijgt automatisch de naam van de moeder. Wilt u dit niet? Dan doet u uiterlijk bij de aangifte van de geboorte een naamskeuze voor de naam van de aanstaande duomoeder. U kunt dit ook bij de adoptieprocedure bij de rechtbank regelen. Informeer hiervoor bij uw advocaat.

Bent u niet getrouwd of geen geregistreerde partners? Dan krijgt uw kind automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt? Dan moet de vader of de duomoeder het kind erkennen. Bij de erkenning kunt u dan samen de naamskeuze doen.

Op het moment van de geboorte van een kind, is er ook altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw eerste kind samen.

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat met de andere ouder van uw kind, kunt u eenmalig en alleen op deze dag opnieuw een naamskeuze doen. Laat ruim van tevoren aan de trouwgemeente weten dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Deze gemeente regelt dan dat u bij het huwelijk opnieuw naamskeuze kunt doen.

Soms is het mogelijk voor minderjarigen de achternaam te laten veranderen. Zie voor meer informatie de website van het ministerie van justitie.

Sinds 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Het is niet verplicht een gecombineerde achternaam te kiezen.

Lees meer: Dubbele achternaam kiezen