Echtscheiding

Als u wilt scheiden, heeft u een advocaat nodig. U kunt zelf een advocaat uitkiezen. Deze vraagt de rechter om een scheiding uit te spreken (echtscheidingsbeschikking). Doet de rechter dit en is de uitspraak definitief? Dan moet de beschikking hiervan binnen 6 maanden worden doorgegeven. De advocaat verzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand de beschikking in te schrijven in het huwelijksregister. Dit gebeurt bij de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de gemeente waar u woont.

Als u minderjarige kinderen hebt, moet u het geregistreerd partnerschap laten ontbinden via de rechtbank, net als bij een echtscheiding. Een advocaat doet dit voor u.

Als u uw geregistreerde partnerschap wilt laten ontbinden en u heeft geen minderjarige kinderen dan kan de notaris dit ook doen. Er hoeft dan geen verzoek bij de rechtbank ingediend te worden. De notaris verzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand de verklaring van ontbinding in te schrijven in het register. Dit gebeurt in de gemeente waar het geregistreerde partnerschap plaatsvond. De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert de gemeente waar u woont.

Bent u in het buitenland gehuwd, dan wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven bij de burgerlijke stand van Den Haag, Afdeling Burgerzaken, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

Heeft u een officieel bewijs van de echtscheiding/ontbinding nodig, dan kunt u een akte van de burgerlijke stand opvragen. Deze akten kunt u ook als internationale akte aanvragen.

De rechtbank behandelt uw verzoek. De kosten zijn onder meer afhankelijk van de kosten van uw advocaat c.q. notaris. De inschrijving van de echtscheiding of ontbinding partnerschap in het register van de burgerlijke stand is kosteloos.