Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind of kinderen doet u hiervan aangifte. De geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Dit kan op 2 manieren.

1. Bij de afdeling Burgerzaken, u doet aangifte bij de ambtenaar aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken. Lukt het niet om binnen drie dagen online een afspraak te maken? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken.

2. U doet online aangifte met DigiD. U heeft hierbij geen contact met de ambtenaar. Voorwaarden voor online geboorteaangifte is dat 1 van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.

De vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. De moeder uit wie het kind is geboren, mag aangifte doen, maar dat is niet verplicht.

Als vader, duomoeder of moeder geen aangifte kunnen doen, moet de aangifte worden gedaan door:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, of:
 • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren, of:
 • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet.

U moet binnen 3 dagen na de geboorte persoonlijk aangifte doen. U mag natuurlijk ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dagen u geboorteaangifte kunt doen.

Uw kind is geboren op: U doet de aangifte uiterlijk op:
zondag woensdag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag

Tijdens de online aangifte moet u een aantal documenten toevoegen. Welke documenten dit zijn is afhankelijk van uw burgerlijke staat (getrouwd/niet getrouwd)

Wij zijn getrouwd
 • Bewijs van geboorte, afgegeven door de verloskundige of arts.
 • Akte van naamskeuze, indien van toepassing.
 • Als het kind geboren is binnen een geregistreerd partnerschap of huwelijk tussen 2 vrouwen met een onbekende donor: een donorverklaring van Stichting Donorgegevens.
Wij zijn niet getrouwd
 • Bewijs van geboorte, afgegeven door de verloskundige of arts.
 • Akte van erkenning indien het kind voor geboorte is erkend in een andere gemeente.
 • Akte van naamskeuze, indien van toepassing.

Als u in persoon aangifte gaat doen moet u de volgende documenten meenemen.

 • Uw geldig legitimatiebewijs en het geldig legitimatiebewijs van de moeder (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
 • De geboortedatum, voornamen en geboortetijd van het kind
 • Akte van erkenning als het kind voor geboorte is erkend
 • Akte van naamskeuze (indien van toepassing)
 • Bewijs van geboorte, afgegeven door de verloskundige of arts.

Is het kind in het buitenland erkend? Neem dan eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van de voorna(a)m(en) is in principe vrij. De voorna(a)m(en) kan/kunnen worden geweigerd.

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de naam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voorna(a)m(en) beslist de rechter.

Lees meer over Voornaamswijziging (Dienst Justis)

Voor de juiste informatie kunt u bij Achternaam Kind terecht.

Uw kind krijgt bij de geboorteaangifte ook direct een burgerservicenummer (BSN). Dit wordt meteen geregeld als u woont in de plaats waar uw kind is geboren. Is uw kind geboren in een andere gemeente? De gemeente waar uw kind is geboren geeft de geboorte dan door aan uw woongemeente. Van de woongemeente ontvangt u binnen 2 weken na de geboorteaangifte via de post een burgerservicenummer.