Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind of kinderen doet u hiervan persoonlijk aangifte. De geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. U moet hiervoor een afspraak maken. Lukt het niet om binnen drie dagen online een afspraak te maken? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken.

Wie kan aangifte doen

U mag aangifte doen als:

  • U de vader of moeder van het kind bent
  • U bij de geboorte aanwezig was
  • Het kind in uw woning is geboren
  • U het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting bent waar het kind is geboren

Meenemen

  • Uw geldig legitimatiebewijs en het geldig legitimatiebewijs van de moeder (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • De geboortedatum, voornamen en geboortetijd van het kind
  • Bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend
  • Akte van naamskeuze (indien van toepassing)

Is het kind in het buitenland erkend? Neem dan eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181.

Aangifte doen binnen 3 dagen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte persoonlijk aangifte doen. U mag natuurlijk ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dagen u geboorteaangifte kunt doen.

Uw kind is geboren op: U doet de aangifte uiterlijk op:
zondag woensdag
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag

Keuze voornaam

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van de voorna(a)m(en) is in principe vrij. De voorna(a)m(en) kan/kunnen worden geweigerd.

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de naam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voorna(a)m(en) beslist de rechter.

Lees meer over Voornaamswijziging (Dienst Justis)

Keuze achternaam

De achternaam van uw kind geeft u door bij de geboorteaangifte of erkenning. U kunt kiezen voor uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner. Bent u gehuwd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u het kind de achternaam van de moeder geven? Dit kan al voor de geboorte. De laatste mogelijkheid is bij de geboorteaangifte. U moet beiden persoonlijk aanwezig zijn bij deze naamskeuze.

Wilt u na geboorteaangifte de achternaam van uw kind wijzigen, dient u dit aan te vragen bij het ministerie van Justitie. Aan het wijzigen van een achternaam zijn strenge voorwaarden verbonden.

Lees meer over Mogelijkheden kiezen achternaam (Rijksoverheid.nl)

Lees meer over Voorwaarden wijzigen achternaam (Dienst Justis)

Geboorteakte opmaken

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleer tijdens de aangifte of de namen goed geschreven zijn.

Burgerservicenummer (BSN)

Uw kind krijgt bij de geboorteaangifte ook direct een burgerservicenummer (BSN). Dit wordt meteen geregeld als u woont in de plaats waar uw kind is geboren. Is uw kind geboren in een andere gemeente? De gemeente waar uw kind is geboren geeft de geboorte dan door aan uw woongemeente. Van de woongemeente ontvangt u via de post een burgerservicenummer.