Trouwambtenaar voor een dag

Het is mogelijk om een huwelijk of partnerschap te laten voltrekken door een familielid, vriend, kennis, of door een ambtenaar uit een andere gemeente. Hij of zij moet dan voor één dag worden aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). Bij een kosteloos huwelijk of partnerschap kunt u geen eigen babs inzetten.

Let op: als u de bevestiging heeft gekregen dat uw verzoek voor een eigen babs is goedgekeurd, moet u nog wel uw melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap doen.

Aan trouwambtenaar voor 1 dag is een aantal voorwaarden gesteld. De babs is;

  • minimaal 18 jaar oud
  • staat niet onder curatele
  • door u (het bruidspaar) gevraagd

U dient het verzoek minimaal 3 maanden voor uw trouwdag in. Bij de aanvraag stuurt u de volgende gegevens mee:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de te benoemen persoon
  • een telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is

U dient ervoor te zorgen dat een origineel uittreksel uit de basisregistratie (als de persoon niet in Nissewaard woonachtig is) afgegeven of opgestuurd wordt bij/naar de gemeente. Dit moet met de rest van de gegevens naar de rechtbank gestuurd worden voor de beëdiging.

Als de trouwambtenaar voor 1 dag aangewezen is, krijgen zowel de trouwambtenaar voor 1 dag als u een e-mail ter bevestiging. U ontvangt beiden dan ook de wettelijke tekst voor het vragen van het ja-woord. Bij de plechtigheid is ook altijd een ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Nissewaard aanwezig. Die ziet erop toe dat de ceremonie op de juiste wijze verloopt. In de periode voor het huwelijk kunt u deze ambtenaar ook benaderen voor vragen omtrent de plechtigheid. Een trouwambtenaar voor 1 dag wordt door de gemeente Nissewaard niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Kiest u een trouwambtenaar uit een andere gemeente dan Nissewaard? Dan mag hij of zij in Nissewaard een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten als u dit aanvraagt. Een trouwambtenaar van een andere gemeente wordt dan voor uw trouwdag aangewezen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Nissewaard. U dient het verzoek minimaal 6 weken voor uw trouwdag in. Bij de aanvraag stuurt u de volgende gegevens mee:

  • een afschrift van de benoeming als trouwambtenaar
  • een kopie van het beëdigingsbesluit van de rechtbank
  • een brief van de huidige gemeente dat betrokkene momenteel aangewezen is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de te benoemen persoon

Als de trouwambtenaar voor 1 dag aangewezen is, krijgen zowel de trouwambtenaar voor 1 dag als u een e-mail ter bevestiging. Een trouwambtenaar voor 1 dag wordt door de gemeente Nissewaard niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

De kosten voor een eenmalige aanwijzing waarbij de trouwambtenaar nog niet benoemd en beëdigd is zijn € 254,60.

De kosten voor een eenmalige aanwijzing waarbij de trouwambtenaar al werkzaam is bij een andere gemeente zijn € 127,20.