College weigert voorlopig vergunning voor vijf windturbines aan de Brielse Maasdijk

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nissewaard heeft gisteren ingestemd met het ontwerp-weigeringsbesluit over de vergunningsaanvraag voor Windpark Brielse Maasdijk. Dat betekent dat het college vooralsnog geen vergunning afgeeft aan HVC Landwind voor vijf windturbines, twee aan de oost- en drie aan de westkant van de Hartelbrug.

Het college moet de aangevraagde omgevingsvergunning voorlopig weigeren, omdat de gemeenteraad van Nissewaard op 2 november niet instemde met de vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en het normenkader.

Het college neemt het besluit op basis van de argumenten van de raad. Die vindt de verwachte overlast van de twee windturbines ten oosten van de Hartelbrug te groot. Door deze turbines neemt het aantal ernstig gehinderden flink toe. Bovendien komen twee turbines ook nog eens te dicht bij woningen te staan volgens de mogelijke nieuwe afstandsnorm in het voorgestelde landelijk normenkader.

Ook denkt de raad dat de turbines niet nodig zijn om aan de afspraken met de provincie te voldoen voor de opwekking van tenminste 18MW. Het ontbreken van draagvlak is voor de raad een extra reden om niet in te stemmen met de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

Terinzagelegging

Het ontwerp-weigeringsbesluit ligt met alle bijbehorende stukken, zoals de vergunningsaanvraag, beoordelingen en besluiten van de raad, vanaf vandaag zes weken ter inzage op de gemeentelijke projectpagina Windpark Brielse Maasdijk en in het stadhuis. Van 13 december 2023 tot en met 24 januari 2024 kan iedereen die dat wil, reageren op dat besluit met een zienswijze.

Definitief besluit

Na deze periode worden de zienswijzen beoordeeld en met een zogeheten nota van zienswijzen aan de raad voorgelegd. In de nota staat of de zienswijzen aanleiding geven om het besluit aan te passen. De raad en het college nemen op basis hiervan een definitief besluit over de vergunningsaanvraag. Naar verwachting is dat begin tweede kwartaal van 2024.

Voor meer informatie en het inzien van de documenten: Windenergie locatie Brielse Maasdijk