Extra geld voor cultuur- en sportdeelname en educatie voor kinderen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland heeft voor gemeente Nissewaard een bijdrage van € 60.000 gekregen uit de landelijke stimuleringsregeling ‘Alle kinderen doen mee’. Dit extra geld komt beschikbaar voor kinderen uit gezinnen die onvoldoende inkomen hebben voor sport-, cultuur- en educatieve activiteiten.     

Het armoedebeleid van de gemeente Nissewaard heeft een regeling voor sport, cultuur en educatie voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% en op onderdelen zelfs voor inkomens tot 150 % van de bijstandsnorm. Dit is een samenwerking tussen het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld en de gemeente Nissewaard. De regeling is ook bedoeld voor kinderen uit gezinnen, die door schulden zeer weinig te besteden hebben.

We vinden het belangrijk dat ieder kind, ongeacht de financiële positie van de ouders, moet kunnen sporten of aan culturele activiteiten mee moet kunnen doen. Op die manier kunnen zij zich net zo ontwikkelen als hun leeftijdgenootjes.
Wethouder Wouter Struijk

Een kind kan per jaar een vergoeding in natura krijgen voor sport, voor cultuur en educatie. De gemeente heeft voor de uitvoering van de regeling dit jaar een subsidie van € 100.000 verstrekt aan Stichting Leergeld Voorne-Putten en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze subsidie is echter niet voldoende om alle kinderen uit de doelgroep te kunnen ondersteunen. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft in de gemeente Nissewaard in 2019 meer kinderen bereikt dan in 2018. Het aantal kinderen waarvoor contributie of lesgeld is betaald groeide van 97 kinderen in 2018 naar 270 kinderen in 2019. Hiervan volgden 220 kinderen een sportactiviteit en 50 kinderen een cultuuractiviteit. Vanwege deze groei is het bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld vanuit de stimuleringsregeling ‘Alle kinderen doen mee’.  Wethouder Martijn Hamerslag is enthousiast over het extra geld vanuit de landelijke regeling:

Dit is een mooie impuls voor het deze winter vastgestelde sportbeleid en sportakkoord, die de doelstelling hebben om meer kinderen te laten sporten.
Wethouder Martijn Hamerslag

Nu de coronamaatregelen geleidelijk worden versoepeld, verwacht het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook in 2020 weer een aanzienlijke toename van aanvragen. Daarom werven Stichting Leergeld en het Jeugdfonds zelf ook fondsen. Daarnaast werken zij samen met de gemeente aan meer naamsbekendheid en draagvlak voor cofinanciering bij ondernemers in de regio. De Spijkenisse Spark Marathon heeft dit jaar het Jeugdfonds Sport & Cultuur in Nissewaard als goed doel uitgekozen.