Geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen

In de basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Nissewaard woont. Uw gegevens mogen altijd worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen.

Er zijn daarnaast diverse maatschappelijke instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens:

  • advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
    • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen


Geheimhouding aanvragen
Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden.