Update werkzaamheden Hekelingseweg

In oktober jl. bent u geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Hekelingseweg die tussen 30 oktober en 1 december plaats hebben. De weg krijgt een onderhoudsbeurt. Ballast Nedam voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Nissewaard uit. Eind oktober zijn de werkzaamheden gestart.

Werkzaamheden eerste fase

De werkzaamheden in deze eerste fase behelzen o.a. het onderhoud aan de bovenzijde van de duikerbrug bij de Kreek, het opbreken van de bovenlaag van het asfalt en straatwerk, het aanbrengen van nieuw straatwerk en het afwerken van de bermen en de groenstroken. De werkzaamheden gaan naar gelang door, echter is er sprake van een vertraging wegens slechte weersomstandigheden en een onvoorziene situatie.

Benodigde extra werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is de weg tussen de Kreek en de rotonde Westdijk aangetroffen in slechtere staat dan voorzien. Dit zorgt voor extra werk. Hier wordt de gehele wegconstructie vervangen. Daarnaast hebben slechte weersomstandigheden (o.a. veel regen) ertoe geleid dat een gedeelte van de werkzaamheden geen doorgang konden vinden volgens beoogde planning.

De beoogde planning om de weg te openen op 1 december wordt opgeschoven. Naar verwachting kan de Hekelingseweg in de loop van dinsdag 5 december weer worden opengesteld voor het verkeer.