Verkennend bodemonderzoek op 6 mei voor gronddepot in Park Vogelenzang

Maandag 6 mei vindt er een verkennend bodemonderzoek plaats in Park Vogelenzang op de locaties die mogelijke in aanmerking komen voor het tijdelijk gronddepot. Meer informatie over het gronddepot en de inloopbijeenkomst vindt u in het artikel Gronddepot in Park Vogelenzang voor Masterplan Park Vogelenzang.

Waarom een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit, samenstelling en draagkracht van de grond en het grondwater. Dit gebeurt met boringen in de grond. Op een aantal plekken bij de mogelijke locaties worden er grond- en watermonsters genomen. Dit onderzoek is om te kijken hoe schoon de grond is en of er schadelijke stoffen in de bodem voorkomen voor mens en milieu. Dit is belangrijke informatie om te bepalen welke locaties geschikt zijn voor de inrichting van het gronddepot.