Inkoop en aanbesteden

Wij kopen allerlei producten, diensten en werken in. Van grote, unieke projecten als het bouwen van bruggen tot de aanschaf van softwarepakketten, elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen, bedrijfskleding en de inhuur van uitzendkrachten. Daarvoor zijn we steeds op zoek naar de beste diensten en producten. En daarmee naar de beste ondernemers.

Er wordt door gemeente Nissewaard jaarlijks voor vele miljoenen euro’s ingekocht. Belastinggeld, dat tegen een juiste prijs/kwaliteitsverhouding wordt besteed. Nissewaard streeft naar een gemeente waar bewoners en ondernemers goed kunnen leven. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.

Wij streven naar een sterke lokale economie. Door lokaal in te kopen kunnen we de lokale economie versterken en bevorderen we mogelijk ook de werkgelegenheid. Lokaal aanbesteden doen we graag bij de beste prijs-kwaliteitverhouding en uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op overheid.nl.

Openbaar

Onderhands

 • Reconstructie Hekelingseweg
 • Bloemen
 • Relinen Riool Sportlaan
 • Renovaties minigemalen

Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van lopende aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Openbaar

 • Onderhoud gebouw en gebouwgebonden installaties
 • WMO Trapliften
 • Elektra (storingen, klachten, keuring, onderhoud, inspecties)
 • 1e lijns onderhoud VRI’s Nissewaard
 • Catering/bedrijfsrestaurant
 • Warme dranken
 • Brandverzekering
 • Aanschaf verkeersborden en straatmeubilair
 • Rioolrenovaties (agv inspectie 2022/2023)
 • Verledding OVL
 • Bouw IKC Elementen-Schenkel
 • Koop zes noodlokalen met nevenruimten tbv ISK Galilei
 • Onderhoud aan elektrotechnische installaties
 • Personeel- en salarisadministratiesysteem e-HRM
 • Onderhoud Kolken en rioolhuisaansluitingen
 • Onderhoud Sportvelden

Onderhands

 • Aanleg van Pumptrack
 • Onderhoud CTK
 • Bedrijfskleding
 • Aanschaf grondwatermeetnet
 • WMO Woningaanpassing
 • Schoonmaak
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Repro VPW
 • Sterrenkwartier bouwrijp fase 3
 • Raamovereenkomst water geven
 • Raamovereenkomst schilderwerk
 • Bestrijding van Exoten

Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van aankomende aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Openbaar

 • Externe inhuur horecapersoneel (gegunde partij: Wiertz Payroll Solutions B.V.)

Onderhands

 • Nissewaard Inwonerspeiling 2023 (gegunde partij: I&O Research B.V.)
 • Reconstructie Sportlaan Nissewaard (gegunde partij: Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.)
 • WRM Heer & Meester te Hekelingen (gegunde partij: EZW Energie en Infra B.V.)

Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van afgeronde aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Nissewaard werkt met een groslijst voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met EMVI-Prestatiemeting, Bouwmeester en het CROW.

Aanmelden

Wij hanteren deze groslijst sinds 1 juni 2022 voor cultuur- en civieltechnische werken. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. De lengte van de groslijst kan verschillen per groslijst. Bedrijven kunnen op meerdere groslijsten staan. Bij de start van de groslijst heeft de gemeente de bedrijven uitgenodigd die bij haar bekend zijn en die de afgelopen 2 jaar naar tevredenheid van de gemeente hebben gewerkt. Deze bedrijven ontvingen een email met een link waarmee ze zich konden aanmelden voor één of meerdere groslijsten.

Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

 1. Civiele Werken: Asfalt,
 2. Civiele Werken: Straatwerk
 3. Civiele Werk: Riolering (m.u.v. reiniging en gemalen)
 4. Civiele Werken: Groenaanleg (incl. cultuurtechniek)

Voorwaarden

Contact

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij  helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.