Inkoop en aanbesteden

De gemeente spant zich continu in voor verdere professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit is niet alleen een kwestie van het actualiseren aan (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Nissewaard wil met het nieuwe inkoopbeleid, politieke keuzes maken en richting geven aan de wijze waarop de gemeente inkoopt. Het doel van het inkoopbeleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en uniformiteit in de gemeente te bevorderen.

Om als lokale overheid te kunnen voldoen aan de vereiste rechtmatigheid en het serviceniveau richting de burger op een goed peil te krijgen of te houden, is het nodig om professioneler met inkoop en aanbesteden om te gaan.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op overheid.nl.

Aanbestedingen

Groslijst voor opdrachtnemers

De gemeente Nissewaard werkt met een groslijst voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met EMVI-Prestatiemeting, Bouwmeester en het CROW.

Wij hanteren deze groslijst sinds 1 juni 2022 voor cultuur- en civieltechnische werken. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. De lengte van de groslijst kan verschillen per groslijst. Bedrijven kunnen op meerdere groslijsten staan. Bij de start van de groslijst heeft de gemeente de bedrijven uitgenodigd die bij haar bekend zijn en die de afgelopen 2 jaar naar tevredenheid van de gemeente hebben gewerkt. Deze bedrijven ontvingen een email met een link waarmee ze zich konden aanmelden voor één of meerdere groslijsten.

Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

  1. Civiele Werken: Asfalt,
  2. Civiele Werken: Straatwerk
  3. Civiele Werk: Riolering (m.u.v. reiniging en gemalen)
  4. Civiele Werken: Groenaanleg (incl. cultuurtechniek)

Aanmelden

Bent u ondernemer? En houdt u zich bezig met een van de bovenstaande onderwerpen? Dan kunt u zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Nissewaard via de website van EMVI:   https://app.emviprestatiemeting.nl. U dient daar wel over een account te beschikken en dat te koppelen aan Groslijsten Nissewaard.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze groslijst, leest u in de documenten Selectiemethode Nissewaard en in de handleiding EMVI.

403 kB
Handleiding EMVI voor opdrachtnemers

U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Hiervoor moet u wel voldoen aan de groslijst specifieke gestelde eisen, en de bijbehorende bewijsstukken kunnen overhandigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Uniform Europees Aanbestedingsdocument. U bent zelf verantwoordelijk om uw gegevens up-to-date te houden.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij  helpdesk@emviprestatiemeting.nl. Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.