Inkoop en aanbesteden

De gemeente spant zich continu in voor verdere professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit is niet alleen een kwestie van het actualiseren aan (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Nissewaard wil met het nieuwe inkoopbeleid, politieke keuzes maken en richting geven aan de wijze waarop de gemeente inkoopt. Het doel van het inkoopbeleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en uniformiteit in de gemeente te bevorderen.

Om als lokale overheid te kunnen voldoen aan de vereiste rechtmatigheid en het serviceniveau richting de burger op een goed peil te krijgen of te houden, is het nodig om professioneler met inkoop en aanbesteden om te gaan.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op overheid.nl.