Identiteitskaart

Voor een identiteitskaart moet u twee keer persoonlijk langskomen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de aanvraag moet u een afspraak maken. Een identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor kinderen tot 18 jaar is de identiteitskaart 5 jaar geldig. Zie tabblad "Meenemen" wat u mee moet nemen bij de aanvraag.

Een identiteitskaart wordt niet over de hele wereld geaccepteerd als een geldig reisdocument. Op rijksoverheid.nl kunt u nagaan naar welke landen u hiermee kunt reizen.

Voor kinderen tot 12 jaar is schriftelijke toestemming nodig van álle personen met (ouderlijk) gezag. Gebruik hiervoor dit toestemmingsformulier. Zie tabblad "identiteitskaart voor kind tot 12 jaar" voor meer informatie en wat u moet meenemen bij de aanvraag.

 • Een recente kleurenpasfoto. De foto is maxiaal 6 maanden oud op het moment van aanvraag. U kunt een pasfoto laten maken bij een fotograaf of gebruik maken van de pasfoto-automaat in de hal van het stadhuis. Let op: gebruik maken van de pasfoto-automaat in de hal kan vanaf de leeftijd van 7 jaar in verband met het opvolgen van instructies. Op Rijksoverheid.nl kunt u nagaan wat de eisen zijn aan een pasfoto.
 • Alle documenten (paspoorten/identiteitskaarten) die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn. Als u geen oud document heeft, neemt u dan een ander geldig identiteitsbewijs mee, bijvoorbeeld een rijbewijs
 • Bij verlies of diefstal zie het tabblad Verlies en Diefstal hieronder

Kijk voor overige zaken die u moet meenemen bij een aanvraag voor kinderen bij tabblad "Identiteitskaart voor kind".

U betaalt meteen bij de aanvraag, niet bij het ophalen. U kunt in de publiekshal contant of met pin betalen.

Tarieven identiteitskaart
 • € 70,35 voor personen van 18 jaar en ouder
 • € 37,95 voor personen tot en met 17 jaar oud
 • € 53,00 toeslag voor spoedaanvraag
De geldigheidsduur van de identiteitskaart is
 • 10 jaar voor personen die 18 jaar of ouder zijn
 • 5 jaar voor personen tot en met 17 jaar
Wanneer u geen identiteitskaart kunt betalen
 • Indien u geen identiteitskaart kunt betalen vanwege bijzondere omstandigheden dan kan bijzondere bijstand u hier mogelijk in voorzien.

Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Bij de aanvraag neemt u mee:

 • Een ingevulde toestemmingsverklaring. Als ouders moet u allebei toestemming geven voor de aanvraag van de identiteitskaart.
 • Een recente kleurenpasfoto. Aan de foto worden strenge eisen gesteld
 • Alle reisdocumenten die op naam van het kind staan, ook als deze niet meer geldig zijn.
 • Een geldig legitimatiebewijs van de ouder(s) of gezaghouder(s). Als de handtekening op de toestemmingsverklaring niet gelijk is aan de handtekening op het legitimatiebewijs dat u laat zien, dan kan de gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.
 • Als beide ouders aanwezig zijn bij de aanvraag, kan de toestemmingsverklaring ook aan de balie ingevuld worden. De ouders moeten dan wel een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Bij het ophalen moet het kind aanwezig zijn.

Verlies of diefstal van uw identiteitskaart moet u melden bij de gemeente. U ontvangt dan geen proces-verbaal. De melding kunt u direct online doen of u maakt hiervoor een afspraak en start gelijktijdig de aanvraag voor een nieuw document. Indien u meerdere zaken bent verloren of die gestolen zijn, dient u hiervan aangifte te doen bij de politie.

Als u binnen een periode van 5 jaar minimaal 3 keer uw identiteitskaart (en/of paspoort) als vermist heeft opgegeven, kan dit leiden tot opname in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Dit kan gevolgen hebben voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart.

Verlies of diefstal in het buitenland


Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u altijd aangifte doen bij de politie ter plaatse. U ontvangt dan een buitenlands aangiftebewijs. Terug in Nederland doet u nogmaals aangifte bij de Nederlandse politie indien u meerdere zaken bent verloren dan uw reisdocument. Toon daarbij het buitenlandse aangiftebewijs. U ontvangt dan een Nederlands proces-verbaal.

Gemiddeld duurt een aanvraag 6 werkdagen, afhankelijk van vakantieperiodes. Kunt u hier niet op wachten en heeft u snel een nieuwe identiteitskaart nodig? Dan kunt u dit met spoed aanvragen. Als u de aanvraag vóór 12.00 uur heeft gedaan, kunt u uw identiteitskaart meestal de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Houdt u er wel rekening mee dat een spoedprocedure maximaal 3 werkdagen duurt.

Is de spoedprocedure niet snel genoeg voor u? Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee.

Lees meer informatie over Nooddocument (Rijksoverheid.nl)

U moet persoonlijk binnen 3 maanden uw document ophalen bij de gemeente tijdens de openingstijden van afdeling Burgerzaken. Ook kinderen komen persoonlijk mee.

Bij het ophalen neemt u mee:

 • uw afhaalbewijs
 • uw oude paspoort en/of identiteitskaart

U kunt uw nieuwe document ook bij u thuis, op het werk of een ander adres laten bezorgen, binnen heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Meer informatie over het bezorgen leest u hier.

Vanaf 4 januari 2021 heeft de identiteitskaart een inlogfunctie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. De rijksoverheid heeft ervoor gezorgd dat inloggen met de vernieuwde identiteitskaart maximale bescherming geeft van privacygevoelige gegevens.  Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeente, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op digid.nl.