Standplaatsvergunning

Bedrijft u markthandel of straathandel in de openbare ruimte, maar niet op de markt? Voor deze zogenaamde ambulante handel heeft u een standplaatsvergunning nodig. Ook wanneer u een seizoensstandplaats wilt innemen voor bijvoorbeeld de verkoop van vis, oriëntaalse specialiteiten of kerstbomen, oliebollen of haring. In Nissewaard is een vast aantal standplaatsen.

Voorwaarden

Voor een (seizoens)standplaatsvergunning moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. De vergunning is persoonsgebonden. Dat betekent dat de vergunninghouder in de kraam moet staan.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag voor een (initiatief) standplaats op het volgende:

 • Redelijke eisen van welstand
 • Aangewezen locatie voor standplaats
 • Huidige bezetting locatie voor de standplaats
 • Het geldende bestemmingsplan

Als de standplaatslocatie is gelegen in een voetgangerszone, moet voorafgaande aan de verkoop een ontheffing op grond van de Wegenverkeerswet worden verkregen.

De verkoop van haring is toegestaan vanaf de landelijke start van het haringseizoen tot maximaal 12 weken daarna. De verkoop van koek en zopie is toegestaan in de periode waarin kan worden geschaatst op de locatie in de directe nabijheid van de standplaats.

Locatie standplaatsen

U komt alleen in aanmerking voor een vergunning als de locatie is aangewezen als standplaatslocatie door het college. Het college heeft hiervoor de volgende locaties aangewezen:

Voor vaste standplaatsen:

 • Marrewijklaan, hoek Breestraat
 • Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein
 • Vondelsingel, hoek A.M. de Jongstraat
 • Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker
 • Winkelcentrum Waterland, nabij nummeraanduiding 477
 • Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde
 • Winkelcentrum Groenewoud


Voor standplaatsen voor de verkoop van haring:

 • Nieuwstraat, nabij nummeraanduiding 158
 • Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein
 • Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker
 • Klokbekerkreek, plein t.o. singel
 • Winkelcentrum Waterland, nabij nummeraanduiding 440
 • Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde
 • Metro Centrum, westzijde

Voor standplaatsen voor de verkoop van oliebollen:

 • Winkelcentrum ’t Plateau, Anjerplein
 • Winkelcentrum Akkerhof, plein Zomerakker
 • Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde
 • Metro Centrum, westzijde

Voor standplaatsen voor de verkoop van kerstbomen:

 • Winkelcentrum Maaswijk, noordzijde

Voor standplaatsen voor de verkoop van koek en zopie:

 • Winston Churchilllaan, hoek Willemshoevelaan
 • Baljuwlaan, hoek Hoornbaan
 • Donaulaan, vlonder Hunzestraat

Een aanvraag voor andere locaties wordt geweigerd. U vraagt de standplaatsvergunning schriftelijk aan.

Kerstbomen en oliebollen

De verkoop van kerstbomen is toegestaan van 6 tot en met 24 december. De verkoop van oliebollen is toegestaan in de periode die vermeld staat op uw vergunning, maximaal vanaf 1 oktober tot en met 31 december.

Stappen in de aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de geldende regelgeving

 • Er volgt een besluit namens burgemeester en wethouders
 • Bij een positief besluit krijgt u een vergunning. U moet zich houden aan de voorwaarden die genoemd zijn in de vergunning
 • Voorafgaand aan een negatief besluit wordt er contact met u opgenomen. U krijgt dan de mogelijkheid om in een zienswijze aan te geven met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan meenemen in het besluit

In de vergunning staat voor welke periode de vergunning geldt.

Bezwaar tegen de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u bezwaar indienen. Doet u dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Kosten

De hoogte van de kosten is afhankelijk van uw aanvraag. Na beoordeling van uw aanvraag zal blijken welke kosten voor u van toepassing zijn. Ook als uw aanvraag wordt geweigerd betaalt u leges.

Precariobelasting voor standplaats op gemeentegrond

Wanneer uw standplaats zich op gemeentegrond bevindt, betaalt u ook precariobelasting. U krijgt daarvoor een aparte nota. Voor een standplaats op eigen grond moet u wel een vergunning aanvragen, maar hoeft u geen jaarlijkse precariobelasting te betalen.

Meesturen

Voor de aanvraag van een standplaatsvergunning stuurt u op:

 • Door het college vastgesteld aanvraagformulier
 • Duidelijke situatieschets (schaal 1:2.000)
 • Tekening of foto van het verkoopmiddel
 • Vermelding van de producten die u wilt verkopen
 • Kopie geldig legitimatiebewijs
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat u voor de verkoop van deze artikelen staat ingeschreven

U stuurt het naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

390 kB
Aanvraagformulier standplaatsvergunning