Bijstandsuitkering

Heeft u geen werk of heeft u samen met uw eventuele partner te weinig inkomen of vermogen om rond te komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

De Participatiewet geeft landelijke normbedragen (Rijksoverheid.nl) voor de hoogte van de bijstandsuitkering. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw vermogen, gezinssamenstellling en inkomen.

Wanneer u een uitkering ontvangt, heeft u ook plichten. U moet solliciteren en er alles aan doen om werk te vinden. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente u vragen om een tegenprestatie.

1. Digitaal aanvragen

U vraagt zelf digitaal een uitkering op grond van de Participatiewet of de IOAW aan. Dit kunt u gewoon thuis doen op een moment dat u het beste uitkomt. Wanneer uw andere uitkering (bijvoorbeeld WW) afloopt bij het UWV, verzoeken wij u niet eerder dan 14 dagen voor het aflopen van uw WW een aanvraag bijstand in te dienen. U vult de online vragenlijst in door antwoord te geven op de vragen en u stuurt bewijsstukken mee. De online vragenlijst vult gegevens die al bekend zijn, automatisch in.

U heeft voor de aanvraag uw DigiD nodig. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner ook een DigiD hebben. Nadat u de aanvraag voor een bijstandsuitkering heeft verstuurd, neemt de gemeente uw aanvraag direct in behandeling en u ontvangt per email een bevestiging van uw aanvraag.

Wat hebt u nodig voor uw aanvraag?

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • DigiD inlogcode
 • E-mailadres

Wanneer u de vragen invult, wordt vermeld welke bewijsstukken u mee moet sturen. U kunt bewijsstukken scannen of fotograferen en vervolgens uploaden met een maximale totale grootte van 18 mb. U kunt op een later moment, maar zo snel mogelijk, nog bewijsstukken digitaal aanleveren. De gemeente verwerkt uw aanvraag verder wanneer de gegevens compleet zijn. U krijgt van de gemeente berichten over uw aanvraag op uw e-mailadres. Het besluit of u wel of niet een uitkering krijgt, de beschikking, ontvangt u ook per e-mail.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar, dan kunt u zich via de online vragenlijst alvast aanmelden. U moet eerst zelf actief op zoek gaan naar betaald werk of een opleiding. Wat de gemeente precies van u verwacht staat in een e-mail die u van de gemeente ontvangt. Als u na vier weken na aanmelding, maar uiterlijk binnen zes weken, nog steeds een uitkering nodig heeft dan vult u online de volledige aanvraag voor een bijstandsuitkering in. Wij onderzoeken in een gesprek of u in deze periode voldoende heeft gedaan om werk te zoeken of om een opleiding te vinden. Na de aanmelding kunt u controleren of u voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van een bijstandsuitkering.

De zoektermijn geldt niet voor u als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • u in het bezit bent van een doelgroep registratie (afgegeven door het UWV) of u ontvangt een loonkostensubsidie
 • u een medische urenbeperking (afgegeven door het UWV) heeft
 • u tot een jaar voor aanvraag van bijstand deelgenomen heeft aan praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs

Na de melding wordt er telefonisch contact met u opgenomen om de zoektermijn met u te bespreken. Mocht uit het telefonisch gesprek blijken dat u voldoet aan één van bovengenoemde voorwaarden, wordt u hierover apart geïnformeerd.

Jonger dan 21 jaar

Bent u 18, 19 of 20 jaar? Dan ontvangt u een lagere uitkering. Er wordt dan van uw ouders verwacht dat zij u (gedeeltelijk) onderhouden. Is dat niet mogelijk, dan kunt u aanvullende bijzondere bijstand aanvragen.

Binnen 6 maanden opnieuw een uitkering?

Is uw uitkering gestopt omdat u bijvoorbeeld (tijdelijk) werk had? En moet u binnen 6 maanden opnieuw een uitkering aanvragen? Dan geldt voor u een korte procedure. U vult opnieuw de digitale aanvraag in. U hoeft niet naar de startbijeenkomst te komen, maar u wordt direct uitgenodigd voor het intakegesprek.

Heeft u geen toegang internet?

U kunt gebruik maken van de computers op het Plein Werk en Inkomen.

Wilt u hulp of advies bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag, neem dan contact op met de gemeente via 14 0181. Samen zoeken we naar de beste manier om u daarbij te helpen.

2. Arbeidsmogelijkheden

Nadat u het aanvraagproces heeft doorlopen, volgt automatisch een vragenlijst over uw arbeidsmogelijkheden. Na inlog DigiD, kunt u deze vragenlijst invullen. Wij vragen u deze zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij u zo goed mogelijk weer op weg kunnen helpen. Bij de vragenlijst dient u uw CV te uploaden. Heeft u nog geen CV, op internet staan er talloze voorbeelden van CV's. Uw CV kunt u uploaden bij deze vragenlijst. Na het versturen van de vragenlijst ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Indien u een aanvraag bijstand heeft ingediend met uw partner, vragen wij deze vragenlijst aansluitend ook in te vullen door uw partner.

3. Persoonlijk gesprek (intake)

De volgende stap is het persoonlijk intakegesprek. Hier wordt bepaald of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Hier bespreken we uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw aanvraag. Als u jonger bent dan 27 jaar bespreken we ook wat u heeft gedaan tijdens de vier weken om werk of een opleiding te vinden. U bent verplicht op het gesprek te verschijnen. Wanneer u niet op het gesprek verschijnt wordt de afhandeling van uw uitkeringsaanvraag vertraagd. Ook kan dit leiden tot afwijzing van uw aanvraag.

4. Hoe lang duurt het?

Voor het afhandelen van een uitkeringsaanvraag staat maximaal 8 weken. In de praktijk gaat dit vaak sneller.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Kijk voor meer informatie over de Participatiewet op Rijksoverheid.nl.

 • U woont en verblijft rechtmatig in de gemeente Nissewaard
 • Uw inkomen is lager dan het minimum dat de overheid heeft vastgesteld
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent verplicht te solliciteren. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar
 • U moet als werkzoekende zijn ingeschreven bij het UWV-Werkbedrijf (werk.nl)
 • Werk dat u aankunt, neemt u aan. Dit betekent dat u ook banen moet accepteren die niet aansluiten bij uw opleiding en werkervaring (algemeen geaccepteerd werk)
 • U meldt wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden direct via online via 'Wijziging doorgeven'.

Wie een uitkering ontvangt van de gemeente Nissewaard, kan gebruik maken van ‘Mijn uitkering’.

U kunt op uw persoonlijke pagina 24 uur per dag en 7 dagen per week, uw gegevens bekijken, uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, het vakantiesaldo bekijken, inzage in openstaande vorderingen en wijzigingen in uw situatie doorgeven. U heeft DigiD nodig om in te loggen op 'Mijn uitkering'.

Wanneer u een uitkering ontvangt en uw persoonlijke werk- of woonsituatie verandert, dan moet u dit doorgeven. U bent verplicht direct alles te melden wat van invloed kan zijn op zowel uw mogelijkheden om aan het werk te gaan, als op uw uitkering.

Wanneer u naast uw inkomsten nog een aanvulling krijgt via de Participatiewet of IOAW, dan geeft u dit door. Ook als u naast uw uitkering inkomsten uit arbeid, pensioen of alimentatie krijgt bent u verplicht dit door te geven.

Als u zich niet houdt aan afspraken met de gemeente of als u onvolledige of onjuiste informatie geeft, dan heeft dat consequenties voor uw uitkering. Geef uw inkomsten daarom altijd meteen en volledig door.

Contactgegevens

Op 'Mijn uitkering' vindt u ook uw contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. Om direct met u te kunnen communiceren zijn deze gegevens belangrijk.

Wij verzoeken u deze te controleren en wanneer nodig te wijzigen of aan te vullen. Wanneer u een wijziging aan ons doorgeeft ontvangt u een bevestiging en de beslissing op uw verzoek op uw e-mailadres. U kunt de wijzigingen doorgeven via de knop 'Mijn uitkering'. Bij sommige wijzigingen is een specifiek bewijsstuk nodig. Dit bewijsstuk kunt u direct uploaden. Stuur deze direct mee, het versnelt de afhandeling van uw verzoek. U heeft DigiD nodig om in te loggen op 'Mijn uitkering'.

Vakantieaanvragen

Als u met vakantie gaat binnen of buiten Nederland, dan moet u dit 4 weken van tevoren aanvragen. Ook dit kunt u aanvragen via 'Mijn uitkering'. U mag per jaar 4 weken op vakantie buiten Nederland. U moet altijd vooraf toestemming hebben van uw werkadviseur en uw re-integratiebedrijf en/of school. Als u door uw vakantie re-integratie-activiteiten mist, wordt uw vakantieverzoek afgewezen.

U kunt vanaf 1 januari 2023 maximaal drie maanden op proef samenwonen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor uw uitkering. Bij samenwonen wordt de uitkering namelijk normaliter direct verlaagd of beëindigd. Mensen die graag willen gaan samenwonen, zetten die stap dan misschien niet. Door gebruik te maken van samenwonen op proef verandert uw uitkering de eerste 3 maanden dus niet.

Voor meer informatie en alle voorwaarden: Pilot samenwonen op proef

De gemeente wisselt gegevens uit met de Belastingdienst en het UWV. De Belastingdienst heeft gegevens over uw inkomen en vermogen. Wij controleren de gegevens die u aanlevert met de gegevens die zij hebben. De gemeente kan een huisbezoek brengen om uw woonsituatie te controleren. De gemeente kan u ook vragen stellen over inkomen, wonen en uitgaven. U bent verplicht deze vragen te beantwoorden.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit (vrijwilligerswerk) dat u tijdelijk doet. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week. En dit voor een periode van enkele weken tot maanden. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald. Bij een tegenprestatie houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Lees meer over de tegenprestatie (Rijksoverheid.nl).

Op nissewaardvoorelkaar.nl kunt u terecht voor vrijwilligerswerk. Ziet u een leuke klus? Overleg dan met uw klantmanager of dit geschikt is als tegenprestatie.

Als u een uitkering aanvraagt en ontvangt worden uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens behandelen wij met zorg en met bescherming van uw privacy.

U kunt de uitleg over de werkwijze waarop wij die gegevens controleren en onze privacyverklaring vinden op nissewaard.nl/privacyverklaring. U vindt daar meer informatie over privacy gerelateerde zaken, bijvoorbeeld het melden van een datalek.

Bij onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u terecht met vertrouwelijke vragen en klachten over uw privacy of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. De Functionaris Gegevensbescherming is onze onafhankelijke externe toezichthouder op het gebied van privacy.