Studietoeslag

Wanneer u studeert en niet kunt bijverdienen vanwege een medische beperking, dan kunt u in aanmerking komen voor een Studietoeslag. Dit is een aanvullende toeslag van maximaal €328,59 per maand naast uw studiefinanciering. Als u inkomsten uit stage ontvangt, kan dit van invloed zijn op uw recht. U komt niet in aanmerking als u al een Wajong-uitkering of WIA ontvangt.

De studietoeslag bedraagt maximaal € 328,59 per maand voor studenten uit Nissewaard. U komt hiervoor in aanmerking als u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 15 jaar of ouder en een ho-student (hbo, universiteit) of u bent 18 jaar of ouder en een mbo-student
  • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in studiekosten
  • U heeft een medische beperking

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u in aanmerking komt voor studietoeslag. De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald. Deze wordt voor maximaal 4 jaar uitgekeerd. Zodra er wijzigingen zijn in uw situatie, moet u deze aan ons doorgeven. Mogelijk verandert hiermee uw recht op studietoeslag.

  • Bankafschriften van al uw (spaar)rekeningen van de afgelopen 3 maanden
  • Een kopie van een verklaring dat u medisch beperkt bent
  • Een kopie van inschrijving van uw school
  • Een kopie van een verklaring dat u van DUO studiefinanciering ontvangt en/of een kopie van een verklaring van tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten van DUO

Een aanvraag indienen voor studietoeslag gaat via een aanvraag Bijzondere bijstand.