Centrumpoort (herontwikkeling Kolkplein-Blok 45)

We hebben veel (lege) winkelruimte in Spijkenisse en er is behoefte aan meer woonruimte in Spijkenisse. Het Kolkplein in Spijkenisse verandert daarom van een winkelgebied in een woongebied. We maken een mooie entree voor het centrum van Spijkenisse die bestaat uit het Kolkplein en Blok 45. Blok 45 ligt aan de overzijde van de Dr. J.M. den Uyllaan, ook daar komen woningen. Omdat de twee bouwblokken de oostelijke entree naar het centrum markeren, hebben ze gezamenlijk de naam Centrumpoort gekregen. Centrumpoort past goed bij de toekomstvisie Nissewaard naar 2040.

De omgevingsvergunning voor de eerste fase van Kolkplein is inmiddels onherroepelijk en projectontwikkelaar Haagsebaan Vastgoed heeft de bronnen voor de warmtepompen van deze fase van het project laten aanbrengen. Ook zijn de oude gebouwen op het Kolkplein gesloopt en is het terrein bouwrijp gemaakt waardoor eind juni 2022 de bouwwerkzaamheden van de eerste fase van Kolkplein van start konden gaan.

Ondertussen is ook de planvorming van de tweede en derde fase van het Kolkplein vergevorderd. De tweede fase bestaat uit 36 appartementen die naar verwachting in het najaar van 2022 in de verkoop gaan. De derde fase komt op de voormalige locatie van BCC en bestaat uit 18 appartementen. Het is nog niet bekend of dit koop- of huurappartementen worden. Naast deze planvorming van het Kolkplein werkt de projectontwikkelaar ook aan de verdere uitwerking van Blok 45.

Foto: terrein bouwrijp

Op het Kolkplein komen 3 bouwblokken met in totaal 150 appartementen en parkeerplaatsen. Blok 45 ligt tegenover het Kolkplein op de hoek van Schenkelweg en de Dr. J.M. den Uyllaan. Hier komen 2 bouwblokken met in totaal 72 appartementen en parkeerplaatsen. Parkeren kan onder de nieuwe complexen of in één van de parkeergarages in de buurt.

De nieuwbouw aan de Dr. J.M. den Uyllaan loopt trapsgewijs af van 9 (plus parkeerlaag) naar 5 bouwlagen (plus parkeerlaag) richting het Centrum. De parkeerlaag is van de Dr. J.M. den Uyllaan niet zichtbaar vanwege het hoogteverschil met de lager gelegen Van Houtenstraat. Deze bouwhoogten passen binnen het (voor)ontwerpbestemmingsplan. Het langparkeerterrein van de Van Houtenstraat gaat weg. Gebruikers van dit parkeerterrein kunnen gebruik maken van het langparkeerterrein aan Breestraat en Vredehofstraat of van een parkeergarage in het Centrum.

De ruimtes tussen de bouwblokken op het Kolkplein worden ingericht als een groen voetgangersgebied. Hierdoor ontstaat een aangename en logische wandelroute richting het Centrum.

Tijdens de uitwerking van het plan zijn wijzigingen doorgevoerd. Op de tekening van de architect kunt u zien welke aanpassingen tussen augustus en december 2020 zijn gedaan aan de plannen.

Tekening met de wijzigingen in het ontwerp

 • Juli 2020: plannen en schetsen worden voorgelegd aan omwonenden.

 • Augustus 2020: (wijziging) bestemmingsplan in voorbereiding. De binnengekomen reacties zijn van een antwoord voorzien, de antwoordnota is opgenomen in de ontwerpbestemmingsplannen, waar nodig zijn de bestemmingsplannen bijgesteld aan de hand van reacties.
 • September 2020: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage (tot en met 27 oktober 2020).

 • Januari 2021: ontwerpbestemmingsplan ter inzage (tot en met 3 maart 2021).

 • Juni 2021: de gemeenteraad heeft op 2 juni de bestemmingsplannen Kolkplein en J.M den Uyllaan vastgesteld. De vastgestelde bestemmingsplannen lagen van 22 juni tot en met 3 augustus 2021 ter inzage.

 • Augustus / september 2021: de bestemmingsplannen zijn 3 augustus onherroepelijk geworden. De voorbereidingen voor de sloop van de gebouwen op het Kolkplein worden opgestart.

 • Oktober 2021 / mei 2022: verwijderen nutsvoorzieningen en sloopwerkzaamheden.

 • November 2021: oprichten klankbordgroep.

 • Februari / april 2022: bouwrijp maken locatie.

 • Juni 2022: start van de bouw van de eerste fase Kolkplein.

 • Najaar 2022: verwachte start verkoop tweede fase Kolkplein.
 • Eind 2026: de bouw wordt in verschillende fases uitgevoerd, verwacht wordt dat de laatste fase Centrumpoort eind 2026 wordt opgeleverd.

  Gemeente Nissewaard en Haagsebaan Vastgoed staan tijdens de sloopfase en de latere realisatie van de nieuwbouw in nauw contact met de omwonenden en ondernemers in het gebied via een klankbordgroep. De klankbordgroep heeft als doel om gedurende de uitvoering van de werkzaamheden met belanghebbenden in gesprek te zijn over zaken omtrent veiligheid, beperking van overlast rondom de bouwlocatie en de communicatielijnen kort te houden.

  Bent u niet op de hoogte van de klankbordgroep en wilt u alsnog deelnemen? Meld u dan aan via info@stevast.nl. Afhankelijk van de omvang van de klankbordgroep op dat moment wordt u dan uitgenodigd.

  In het centrum van Spijkenisse verrijst Centrumpoort, een woningbouwproject dat het centrum nieuwe allure geeft. Op vrijdag 24 juni heeft wethouder Mijnans namens gemeente Nissewaard de start van de bouw ingeluid. Dit gebeurde met een feestelijke handeling rondom de officiële heipaal. Dit moment markeert de start van de bouw van de eerste fase van 222 appartementen aan het Kolkplein. Lees meer

  Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen over de uitvoering, wilt u een calamiteit melden of ervaart u overlast? Neemt u dan contact op met Michiel Verschuuren van Haagsebaan Vastgoed via telefoonnummer (010) 452 38 02 of per e-mail m.verschuuren@stevast.nl

  Voor algemene informatie over de plannen voor Centrumpoort kunt u contact opnemen met de projectmanager Michael Sloot. Hij is te bereiken via 14 0181 of per e-mail mmr.sloot@nissewaard.nl.