Herstraten Schenkel fase 1 en 2

De wijk Schenkel in Spijkenisse is aan onderhoud toe. De wijk wordt in meerdere fasen uitgevoerd. De werkzaamheden starten in het najaar van 2023. De straten, het groen en de openbare verlichting worden aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

De komende maanden worden diverse ontwerpen gemaakt en gedeeld met de bewoners. De bewoners hebben inbreng in het uiteindelijke ontwerp. Via een enquête en informatieavond worden de op- en aanmerkingen verzameld en indien toepasbaar verwerkt in het definitieve ontwerp.

Het volledig oppakken van de openbare ruimte en het geven van een kwaliteitsimpuls door nieuwe inrichting, verbeteren van de functionele kwaliteit en verfraaiing van de straat. Dit zodat de straat weer minimaal 25 jaar mee kan.

  • De huidige bestratingsmaterialen hergebruiken. Het verharde oppervlak in de parkeerplaatsen anders situeren zodat hier meer groenvakken kunnen komen.
  • De bomen meer uit de verharding in verband met vele wortelopdruk. De uitstraling van de IJsselstraat verbeteren.
  • Beschadigde bomen worden vervangen en planten worden aangebracht.
  • Verlichting (armaturen) worden vervangen.
  • Op meerdere plaatsen komt een groene invulling.

De werkzaamheden starten na de zomervakantie van 2023 en duren ca. anderhalf jaar.

Ter voorbereiding van dit project voert de gemeente een aantal onderzoeken uit, o.a. verkeerstellingen, een bomen effect analyse en een enquête. Aan de hand van de opdrachten van de diverse beheerders, de uitkomsten van de onderzoeken en de enquête wordt er een voorlopig ontwerp voor dit projectgebied gemaakt.

Uw voorkeuren en ideeën vormen input voor het nieuwe ontwerp. Wij kunnen alleen niet

beloven dat alle voorkeuren en ideeën ook daadwerkelijk (kunnen) worden meegenomen. Op deze projectpagina wordt t.z.t. een vragen- en antwoordenlijst (Q&A-lijst) gepubliceerd. In de Q&A-lijst wordt uitleg gegeven waarom voorkeuren en ideeën wel of niet zijn meegenomen.

U kunt deelnemen aan de enquête via de link of QR-code;

Enquête Schenkel fase 2 (Enalyzer Survey)

Neem dan contact op met:

  • Wim Stolk, projectleider
    Telefoonnummer: 14 0181
    E-mail: gemeente@nissewaard.nl

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.