Onderhoud Schenkel fase 1 en 2

De wijk Schenkel in Spijkenisse is aan onderhoud toe. De straten, het groen en de openbare verlichting worden aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en starten, naar verwachting, in de zomer van 2024.  

Via een enquĂȘte en informatieavond hebben inwoners hun wensen kenbaar gemaakt. Deze worden, voor zover mogelijk, verwerkt in het definitieve ontwerp.

De openbare ruimte in de wijk wordt opnieuw ingericht, waarmee de functionele kwaliteit en de uitstraling verbeterd:

  • Beschadigde bomen worden vervangen.
  • Er komt meer groen.
  • Verlichting (armaturen) wordt vervangen.
  • Er wordt opnieuw bestraat.

Het voorbereiden van de werkzaamheden en het uitvoeren van de nodige onderzoeken heeft langer geduurd dan gepland.

De uitvoering van de werkzaamheden begint in de zomer van 2024. 

Neem dan contact op met:

  • Wim Stolk, projectleider
    Telefoonnummer: 14 0181
    E-mail: gemeente@nissewaard.nl

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.