Reconstructie Beverveen

De wijk Waterland in Spijkenisse is aan groot onderhoud toe. De wijk wordt in vier fasen uitgevoerd. De werkzaamheden in Beverveen starten nadat de werkzaamheden in Ottersveen zijn afgerond. De straten, het groen en de openbare verlichting wordt aangepakt. De wijk krijgt een kwaliteitsimpuls.

Beverveen groen gemarkeerd

Wat gaan we doen?

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • bestraten van de openbare ruimte met nieuw materiaal;
  • ophogen van het openbare gebied, het straatwerk, met gemiddeld 15 cm.
  • herinrichten van de weg en aanleggen van extra parkeerplaatsen;
  • vervangen van beplanting en snoeien van beplanting;
  • kappen en aanplanten van een aantal bomen;
  • vervangen van verlichting;
  • verwijderen of vervangen van straatmeubilair;
  • verwijderen of vervangen van speeltoestellen.

Planning

De werkzaamheden starten na de zomervakantie van 2023 en duren ca. anderhalf jaar.

Bewonersbrieven

Heeft u nog vragen?

Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met:

Wim Stolk, projectleider
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: gemeente@nissewaard.nl