Reconstructie Sportlaan

De Sportlaan wordt de komende periode opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 2 oktober en duren tot en met maart 2024. In opdracht van de gemeente voert aannemer Van Gelder Groep de werkzaamheden uit.

De riolering wordt vernieuwd en er komt een apart riool voor het hemelwater. De rijbaan krijgt nieuw asfalt en aan de kant van het Zadkine college wordt een tweezijdig fietspad gemaakt. Het fietspad aan de kant van Schiekamp Noord vervalt. Deze wordt heringericht als wandelpad. Ook wordt de Sportlaan voorzien van nieuwe verlichting.

Faseringskaart

Fase 1: Sportlaan (tussen Winston Churchilllaan en Groene Kruisweg)

Start 2 oktober 2023 – afronding eind december 2023
 • Een week voor start plaatsen van parkeerverboden;
 • Afzetten van het werkvak;
 • Bereikbaarheid Menno ter Braakstraat en Heijermansstraat realiseren;
 • Opbreken straatwerk en asfalt;
 • Ontgraven van de rijbaan;
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering en huisaansluitingen;
 • Verwijderen boomstobben;
 • Voorbereiden en inrichten nieuw fietspad;
 • Voorbereiden en inrichten voetpad;
 • Aanbrengen nieuw straatwerk;
 • Aanbrengen bushaltes;
 • Asfalteren van de rijbaan en fietspad;
 • Aanbrengen van belijning /wegmarkering;
 • Afwerken van der bermen en de groenstroken.

Fase 2: Menno Ter Braakstraat en Heijermansstraat (tussen Sportlaan en Betje Wolffstraat)

Start 8 januari 2024 – afronding eind februari 2024

In dit gedeelte wordt de riolering en het straatwerk vervangen:

 • Een week voor start plaatsen van parkeerverboden;
 • Afzetten van het werkvak;
 • Opbreken straatwerk;
 • Ontgraven van de rijbaan;
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering en huisaansluitingen;
 • Aanbrengen nieuw straatwerk;
 • Openstelling van de rijbaan.

Fase 3: Woonboulevard, Burger King & KFC

Start half februari 2024 – afronding eind maart 2024

Voor fase 3 worden er voorzieningen gemaakt voor de bereikbaarheid van en naar de Woonboulevard en het Food court.

 • Een week voor start plaatsen van parkeerverboden;
 • Afzetten van het werkvak;
 • Opbreken straatwerk en asfalt;
 • Voorbereiden en inrichten rijbaan, fiets - en looppad;
 • Asfalteren van de rijbaan en fietspad;
 • Belijning.

De data voor de werkzaamheden zijn richtlijnen. Asfaltwerkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.

Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers bereikbaar.
Het verkeer wordt door middel van gele omleidingsborden en afzettingen om het werk geleid.

Elke dinsdag is er tussen 10:00 – 11:30 uur een inloopspreekuur. Liesbeth van Dijke, de omgevingsmanager, is dan te vinden in de bouwkeet. Zij kan u informeren over het project en eventuele vragen beantwoorden.

Gemeente Nissewaard heeft een aantal visualisaties van de nieuwe inrichting laten maken.
U kunt een indruk krijgen van de nieuwe inrichting op 3dsausje.nl.

De werkzaamheden aan de Sportlaan hebben door de aanhoudende slechte weersomstandigheden vertraging opgelopen. Lees meer

Nissewaard bouwt app

Van Gelder Groep en de gemeente gebruiken de app Nissewaard bouwt om de werkzaamheden en mijlpalen te delen met bewoners en ondernemers. Bij vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier in de app. De app is gratis te downloaden in Google Play of in de Apple Store.

Heeft u urgente(re) vragen over de planning, parkeren en/of bereikbaarheid? Neem dan contact op met de omgevingsmanager, Liesbeth van Dijke, via telefoonnummer 06 8193 8492 of via e-mail lvandijke@vangelder.com.