Briefadres

Alleen als u dak- of thuisloos bent, als u in een instelling zit of u heeft een reizend beroep, kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres (postadres). Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken.

Iedereen die in een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland woont moet zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).  U laat zich inschrijven in de BRP op uw woonadres. Of anders op een briefadres. De gemeente bepaalt of u een briefadres krijgt.

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres aanvragen. U moet zich dan laten uitschrijven bij de gemeente (zie verhuizing naar het buitenland).

Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling (de zogenoemde briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Met de briefadresgever maakt u afspraken over de post die voor u bestemd is.  Omdat er actief contact moet zijn tussen u en de briefadresgever kan een briefadres geen postbus zijn. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Wie mogen briefadresgever zijn?

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid u bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een natuurlijk persoon; óf een instelling die door de gemeente is aangewezen. Als er geen briefadres beschikbaar is, kan de gemeente ook briefadresgever zijn.

De gemeente bepaalt of u een briefadres krijgt. U bent daarom verplicht om de reden voor de aanvraag aan te geven. U vult de reden in op het formulier en voegt documenten bij. Op het formulier staat aangegeven welke documenten dit moeten zijn. U stuurt vervolgens het formulier op naar de gemeente, samen met de verplichte documenten naar:

Gemeente Nissewaard
t.a.v. Burgerzaken
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

U ontvangt binnen 4 weken na uw aanvraag een reactie.

Na uw verzoek voor briefadres

De gemeente onderzoekt altijd of u een woonadres heeft en of u op dit woonadres kan worden ingeschreven. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of op het adres van een bedrijf.

Let op: bij verblijf op een camping kunt u geen briefadres aan te vragen.

U bent dakloos als u geen vaste woonplaats of verblijfplaats heeft. U heeft dan geen adres om te wonen of te logeren. En u staat ook niet met een adres ingeschreven in de BRP. U bent thuisloos als u steeds wisselt van onderdak of woonplaats.

Om een briefadres te verkrijgen in Nissewaard, wanneer u dak- of thuisloos bent, moet u gebruik maken van onderstaand formulier. Dit formulier moet ook door de briefadresgever ingevuld worden.

Na het opsturen van het aanvraagformulier wordt u vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om uw aangifte toe te lichten. De gemeente onderzoekt of u toch wel op een woonadres ingeschreven kunt worden. Na dit gesprek en mogelijk vervolgonderzoek zal een beslissing genomen worden over uw aanvraag binnen 4 weken.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Hulp voor dak- of thuislozen.

Een persoon als briefadresgever

Iemand die is ingeschreven in de BRP op een woonadres, kan briefadresgever zijn. Het briefadres is dan het woonadres van die persoon. Dit kan in elke gemeente in Nederland zijn. U moet wel schriftelijk toestemming hebben van deze persoon. U vraagt de inschrijving op een briefadres dus aan bij de gemeente waar de briefadresgever woont.

De gemeente als briefadresgever

Heeft u niemand die voor u als briefadresgever kan optreden? De gemeente kan dan briefadresgever zijn.

We vragen u het formulier volledig in te vullen en met de gevraagde documenten naar ons toe te sturen. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om uw aangifte toe te lichten. De gemeente onderzoekt of u toch wel op een woonadres ingeschreven kunt worden.

Wanneer u in een instelling zit kunt u met een briefadres worden ingeschreven. Denk bij instelling aan een verzorg- of verpleeghuis, opvanginstelling of gevangenis.

Geef aan op het aanvraagformulier in welke instelling u verblijft en stuur de verklaring van de instelling mee. Dit mag onderaan het aanvraagformulier zijn of een aparte verklaring van de instelling zelf.

Reist u voor uw werk en heeft u geen vast woonadres in Nederland?  Dan kunt u ingeschreven worden met een briefadres wanneer u korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft.

We vragen u een afschrift van uw arbeidsovereenkomst of contract mee te sturen en aan te geven waar u verblijft als u in Nederland bent.