Hulp voor dak- of thuislozen

U bent dakloos als u geen vaste woonplaats of verblijfplaats heeft. U heeft dan geen adres om te wonen of te logeren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de woningbouwvereniging u uit huis zet, uw relatie uitgaat, u thuis te maken heeft met ruzie of als u om een andere reden nergens anders terecht kan. U bent thuisloos als u steeds wisselt van onderdak of woonplaats.

Wanneer u dak- of thuisloos bent, kunt u recht hebben op opvang. De gemeente kan u daarmee helpen. De gemeente biedt onderdak en begeleiding aan mensen die geen woonplek meer hebben en die hulp nodig hebben. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving.

De gemeenten Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee regelen samen met elkaar de maatschappelijke opvang voor mensen die meerdere problemen en hulpvragen hebben. De gemeente Nissewaard regelt dit voor al deze gemeentes, dit heet de centrumgemeente.

De centrumgemeente Nissewaard regelt specifiek de opvang van mensen die dakloos zijn en die veel hulp nodig hebben waardoor er altijd een begeleider in de buurt moet zijn. We noemen dit ook wel “een behoefte aan 24/7 zorg en/of toezicht”.

U gaat naar uw eigen gemeente en maakt melding van de problemen die u heeft. De gemeente zal samen met u kijken naar uw situatie en de mogelijkheden onderzoeken. U kunt hulp krijgen bij het maken van de melding. Uw eigen gemeente kan u vertellen welke organisatie u hierbij kan helpen.

U neemt contact op met Thuis in Nissewaard over uw vragen vragen en/of problemen. De zorgprofessionals kijken samen met u naar uw situatie en onderzoeken de mogelijkheden. Stichting MEE kan u helpen met het doen van de melding.

De gemeente neemt uw melding in behandeling en bespreekt met u uw situatie. Als u alleen een woning nodig heeft of weinig hulp dan kijkt uw eigen gemeente welke hulp er mogelijk is. Als u een opvangplek nodig heeft waar 24/7 zorg en/of toezicht is, wordt uw melding doorgestuurd naar de regionale klantmanagers maatschappelijke opvang van de gemeente Nissewaard.

De gemeente Nissewaard kijkt of u recht heeft op een plek in de maatschappelijke opvang. Als dit zo is dan zal de gemeente Nissewaard u een opvangplek aanbieden. Het kan zijn dat er nog geen plek is in de opvang, u komt dan op een wachtlijst. U zal een deel van de kosten zelf moeten betalen. Dit noemen we een eigen bijdrage.

Bent u dak- of thuisloos en wilt u een briefadres aanvragen? Kijk voor meer informatie op de pagina Briefadres.

Welke soorten opvang zijn er?

De vrouwenopvang isvoor vrouwen die (met of zonder kind(eren)) gevlucht zijn uit een situatie die onveilig is. Bijvoorbeeld door huiselijk geweld. De hulpwordt geboden door de zorgorganisatie Enver. De locatie van de Vrouwenopvang is geheim.

Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers.

U krijgt bij de vrouwenopvang maximaal één jaar hulp bij:

  • het vinden van werk en een woning;
  • het wegwerken van schulden;
  • het leren van nieuwe dingen;
  • het opvoeden van de kinderen.

Aanmelden voor de Vrouwenopvang kan door aan te melden bij Enver. Het kan ook zijn dat u aangemeld wordt door anderen zoals Veilig Thuis of de politie.

Contactgegevens Enver:

Telefoonnummer: (0181) 625652

Gratis telefoonnummer: (0800) 625555

E-mailadres: vrouwenopvang@enver.nl

Bij crisis bel Veilig Thuis op: (0800) 2000

In acute noodsituatie bel: 112

De gezinsopvang 'De Opstap' is een opvang voor gezinnen en wordt geboden door zorgorganisatie Leger des Heils. Deze locatie is in Nissewaard. De gezinsopvang heeft 12 woonunits. Er zijn 5 woonunits voor 3 personen en 7 woonunits voor 2 personen.

U kunt hier terecht als u een kind(eren) hebt en in een crisissituatie zit door bijvoorbeelddoor huisuitzetting, relatieproblemen, psychische problemen of financiële problemen. U wordt geholpen om te herstellen, zo snel mogelijk zelf een woning te krijgen en weer voor uzelf en uw gezin te kunnen zorgen. Bij de Opstap is er 7 dagen per week en 24 uur per dag hulp aanwezig.

Contactgegevens:

Adres: Breeweg 11, 3201 VB Spijkenisse

Telefoonnummer: (0181) 659883

E-mailadres: btm.rzw@legerdesheils.nl

De herstart is een 24-uurs opvang voor alleenstaande volwassenen (man/vrouw) en wordt geboden door de zorgorganisatie Leger des Heils. Deze locatie is in Nissewaard. Er is plek voor 23 mensen.

U wordt geholpen om zo snel mogelijk weer zelf een woning te kunnen krijgen en weer voor uzelf te zorgen. Bij de herstart is er 7 dagen per week en 24 uur per dag hulp aanwezig. U heeft een eigen kamer. Er is een persoonlijk begeleider die u helpt van binnenkomst tot vertrek.

Contactgegevens:

Adres: Hoeklaan 82, 3201 JE in Spijkenisse

Telefoonnummer: (088) 06 55 111

E-mailadres: btm.rzw@legerdesheils.nl

Dit is een 24-uurs opvang voor alleenstaande volwassenen (man/vrouw) en wordt geboden door de zorgorganisatie Centrum voor Dienstverlening (CVD). Er is plek voor 17 mensen. Dit is een tijdelijke locatie in de ontmoetingskerk in Nissewaard. In juli 2025 sluit deze opvang.

U wordt geholpen om zo snel mogelijk weer zelf een woning te krijgen en weer voor uzelf te zorgen. Bij het CVD is er 7 dagen per week en 24 uur per dag hulp aanwezig. U heeft een eigen kamer. Er is een persoonlijk begeleider die u helpt van binnenkomst tot vertrek.

Dit is een 24-uurs opvang voor jongeren (man) en alleenstaande volwassenen (man) en wordt geboden door de zorgorganisatie Stichting Kairos op Goeree-Overflakkee. Er zijn 5 plekken beschikbaar via de centrumgemeente Nissewaard voor 2024.

Contactgegevens:

Adres: Voorstraat 14, 3247 CE Dirksland

Telefoonnummer: (06) 19 60 31 76

E-mailadres: info@stichtingkairos.nl

De jongerenopvang is voor jongeren van 18 tot 27 jaar en wordt geboden door zorgorganisatie Enver. Er is plek voor 18 jongeren. Deze locatie is in Nissewaard. U kunt zich hier zelf aanmelden door te bellen of langs te gaan op het inloopspreekuur van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 13.00 uur.

De jongerenopvang is voor jongeren die om wat voor reden dan ook onderdak en hulp nodig hebben. In deze opvang krijgt u hulp van maatschappelijk werk en groepswerkers.

Contactgegevens:

Adres: Zwanenhoek 125, 3201 HT in Spijkenisse.

Telefoonnummer: (06) 245 05 964

E-mailadres: cjv@enver.nl

De winteropvang is een nachtopvang waar u zelf naar toe kunt in de periode van 1 november tot en met 31 maart. Deze opvang is open als de plaatselijke gevoelstemperatuur volgens Weerplaza ’s nachts onder 2 graden Celsius is. U hoeft zich niet eerst bij de gemeente te melden. De winteropvang wordt geboden door de zorgorganisatie Leger des Heils op de locatie van de Herstart. Ook zijn er enkele plekken beschikbaar bij Stichting Kairos in Goeree-Overflakkee.

Contactgegevens Leger des Heils:

Adres: Hoeklaan 82, 3201 JE in Spijkenisse

Telefoonnummer: (088) 06 55 111

E-mailadres: btm.rzw@legerdesheils.nl

Contactgegevens Stichting Kairos:

Adres: Voorstraat 14, 3247 CE Dirksland

Telefoonnummer: (06) 19 60 31 76

E-mailadres: info@stichtingkairos.nl