Urgentieverklaring

Als u denkt dat u vanwege een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring.

Met een urgentieverklaring hebt u voorrang boven andere woningzoekenden. Dat betekent dat u meer kans maakt op een bepaald type woning dan andere woningzoekenden, mits de woning aan de voorwaarden van urgentie voldoet. Wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan biedt de corporatie de woning aan de kandidaat aan waarvan de urgentie het eerst afloopt. Omdat woningen schaars zijn, zijn de voorwaarden voor urgentieverklaring streng: als een woningzoekende voorrang krijgt, betekent dat immers dat anderen langer moeten wachten.

U komt in aanmerking indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in Nissewaard en u laat zelfstandige woonruimte achter
 • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft waarvoor een betalingsregeling is getroffen, dan is een urgentieaanvraag wellicht mogelijk
 • Het verzamelinkomen, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 44.035 (éénpersoonshuishouden)/€ 48.625 (meerpersoonshuishouden), prijspeil 2023
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus
 • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan
 • U moet ingeschreven staan bij Woonnet Rijnmond
 • Wanneer u urgentie moet aanvragen vanwege geweld en/of bedreiging betreft het altijd een verhuizing van alle inwonenden

U betaalt € 45,- voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Dient u een urgentieaanvraag in op basis van medische gronden dan kost dit € 34,- extra. U betaalt dan € 79,-. Deze kosten zijn genoodzaakt omdat uw aanvraag ter toetsing naar een medisch adviseur gaat. U krijgt de betaalde kosten niet terug.

In een urgentieverklaring wordt bepaald voor welke woningen u voorrang heeft.  Ook vermeldt de urgentie, naast het woningtype, het aantal kamers waarvoor de urgentie geldt. Niet elke woning is dus passend. Een urgentie is niet bedoeld om de kansen te vergroten op woningen die bij iedereen in trek zijn. Met een urgentie is het de bedoeling om uw probleemsituatie zo snel mogelijk op te lossen, er wordt geen rekening gehouden met woonwensen of uw wooncarrière.

Na het afgeven van de urgentie is het de bedoeling dat u zelf drie maanden lang zoveel mogelijk reageert op passend woningaanbod op woonnet-rijnmond.nl.
Op deze website adverteren de verhuurders dagelijks hun nieuwste woningaanbod.  Na afloop van de 1e urgentietermijn heeft u misschien recht op bemiddeling voor een woning. Dit wordt de bemiddelingsfase genoemd.

Is de aanvraag compleet en u heeft de kosten van de urgentie voldaan, dan ontvangt u in ieder geval binnen 8 weken bericht. Als voor het onderzoek meer tijd nodig is (bijvoorbeeld bij medisch onderzoek), wordt deze termijn verlengd. De behandeling van uw aanvraag bestaat uit diverse stappen. De medewerker, die de aanvraag in behandeling heeft, houdt u schriftelijk of telefonisch op de hoogte van de voortgang. Bij een positief besluit ontvangt u een urgentieverklaring per post en wordt de urgentietoekenning geregistreerd in het woningzoekendensysteem van Woonnet-Rijnmond. Met een urgentieverklaring kunt u niet reageren op eengezinswoningen en benedenwoningen.

Bij een negatief besluit ontvangt u een afwijzingsbrief per post met daarin de reden van de afwijzing en wordt u gewezen op de bezwaarprocedure. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring moet u zelf op zoek naar een geschikte woning. Kijk hiervoor op woonnet-rijnmond of via een particuliere verhuurder.

Kijk eerst op woonnet-rijnmond.nl voor een woning.
Heeft u nog geen woonpas? Dan kunt u die meteen aanvragen via deze website.

U kunt urgentie aanvragen via het online formulier. Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen overleggen. De gemeente besluit vervolgens over uw aanvraag.

Let op bij een urgentieaanvraag voor een woning!

Een aanvraag voor urgentie voor het zoeken van een woning loopt altijd direct via de gemeente Nissewaard. Let wel: er zijn bedrijven die tegen betaling een aanvraag voor u doen. De gemeente raadt dit vanwege de extra kosten en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens af.

De urgentie wordt ingetrokken:

 • Wanneer u twee passende woningen weigert. Ook als u niet reageert op een uitnodiging geldt dit als een weigering
 • Wanneer u onvoldoende (minder dan twaalf keer) op passende woningen op de website woonnet-rijnmond.nl reageert, terwijl er binnen de zelfzoektermijn genoeg aanbod was
 • Bij een verhuizing naar een zelfstandige woonruimte
 • Als een wijziging in uw situatie ontstaat waardoor de urgentieverklaring die is afgegeven niet meer van toepassing is op uw persoonlijke situatie.

Belangrijk: houd er rekening mee dat u na het intrekken van de urgentie twee jaar lang geen urgentie meer kunt krijgen voor hetzelfde probleem.

Heeft u vragen over een urgentieverklaring en wilt u deze graag persoonlijk stellen?
Dat kan telefonisch of per e-mail via urgenties@nissewaard.nl.

Een aanvraag voor urgentie indienen kan alleen via bovenstaande knop 'Aanvragen'.