Urgentieverklaring

Als u denkt dat u vanwege een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring.

Met een urgentieverklaring hebt u voorrang boven andere woningzoekenden. Dat betekent dat u meer kans maakt op een bepaald type woning dan andere woningzoekenden, mits de woning aan de voorwaarden van urgentie voldoet. Wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan biedt de corporatie de woning aan de kandidaat aan waarvan de urgentie het eerst afloopt. Omdat woningen schaars zijn, zijn de voorwaarden voor urgentieverklaring streng: als een woningzoekende voorrang krijgt, betekent dat immers dat anderen langer moeten wachten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in Nissewaard
  • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft waarvoor een betalingsregeling is getroffen, dan is een urgentieaanvraag wellicht mogelijk
  • Het verzamelinkomen van u en uw partner, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 36.798,- per jaar (2018)
  • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus
  • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan
354 kB
Urgentievoorwaarden 2018

Kosten

U betaalt € 45,- voor het aanvragen van een urgentieverklaring. Dient u een urgentieaanvraag in op basis van medische gronden dan kost dit € 34,- extra. U betaalt dan € 79,-. Deze kosten zijn genoodzaakt omdat uw aanvraag ter toetsing naar een medisch adviseur gaat. U krijgt de betaalde kosten niet terug.

Procedure

In een urgentieverklaring wordt bepaald voor welke woningen u voorrang heeft.  Ook vermeldt de urgentie, naast het woningtype, het aantal kamers waarvoor de urgentie geldt. Niet elke woning is dus passend. Een urgentie is niet bedoeld om de kansen te vergroten op woningen die bij iedereen in trek zijn. Met een urgentie is het de bedoeling om uw probleemsituatie zo snel mogelijk op te lossen, er wordt geen rekening gehouden met woonwensen en/of uw wooncarrière.

Na het afgeven van de urgentie is het de bedoeling dat u zelf drie maanden lang zoveel mogelijk reageert op passend woningaanbod op woonnet-rijnmond.nl.
Op deze website adverteren de verhuurders dagelijks hun nieuwste woningaanbod.  Na afloop van de 1e urgentietermijn heeft u misschien recht op bemiddeling voor een woning. Dit wordt de bemiddelingsfase genoemd.

Is de aanvraag compleet en u heeft de kosten van de urgentie voldaan, dan ontvangt u in ieder geval binnen 8 weken bericht. Als voor het onderzoek meer tijd nodig is (bijvoorbeeld bij medisch onderzoek), wordt deze termijn verlengd. De behandeling van uw aanvraag bestaat uit diverse stappen. De medewerker, die de aanvraag in behandeling heeft, houdt u schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte van de voortgang. Bij een positief besluit ontvangt u een urgentieverklaring per post en wordt de urgentietoekenning geregistreerd in het woningzoekendensysteem van Woonnet-Rijnmond.

Bij een negatief besluit ontvangt u een afwijzingsbrief per post met daarin de reden van de afwijzing en wordt u gewezen op de bezwaarprocedure.

Aanvragen

Kijk eerst op woonnet-rijnmond.nl voor een woning.
Heeft u nog geen woonpas? Dan kunt u die meteen aanvragen via deze website.

U kunt urgentie aanvragen via het online formulier. Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen overleggen. De gemeente besluit vervolgens over uw aanvraag.

Intrekken urgentie

De urgentie wordt ingetrokken:

  • Wanneer u twee passende woningen weigert. Ook als u niet reageert op een uitnodiging geldt dit als een weigering
  • Wanneer u onvoldoende (minstens driemaal) op passende woningen op de website woonnet-rijnmond.nl reageert, terwijl er binnen de zelfzoektermijn genoeg aanbod was
  • Bij een verhuizing naar een zelfstandige woonruimte
  • Als een wijziging in uw situatie ontstaat waardoor de urgentieverklaring die is afgegeven niet meer van toepassing is op uw persoonlijke situatie.

Belangrijk: houd er rekening mee dat u na het intrekken van de urgentie twee jaar lang geen urgentie meer kunt krijgen voor hetzelfde probleem.

Inloopspreekuur

Heeft u vragen over een urgentieverklaring en wilt u deze graag in persoon stellen? Dat kan op het Plein Werk en Inkomen op elke dinsdag van 10.00-12.00u. U hoeft zich hier niet voor aan te melden van tevoren. Tijdens het inloopspreekuur is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dit doet u online via bovenstaande knop 'Aanvragen'.