Verhuizen

Verhuist u naar of binnen de gemeente Nissewaard? Geef uw verhuizing aan ons door. Dit kan vanaf 4 weken vóór de verhuizing en tot uiterlijk 5 dagen erna. U heeft uw legitimatiebewijs en het huurcontract nodig. Gaat u bij iemand inwonen in een huur- of koopwoning? Dan heeft u ook een verklaring van inwoning van de verhuurder of eigenaar van de woning nodig.

Verhuist u vanuit het buitenland? Dan kunt u onder het tabblad 'verhuizing vanuit het buitenland' meer informatie vinden over de procedure.

Verhuisdatum

Vanaf 4 weken vóór de verhuizing en tot uiterlijk 5 dagen erna moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. U ontvangt binnen een week na de datum van uw adreswijziging een schriftelijke bevestiging dat uw aangifte is verwerkt. Houdt rekening met een langere verwerkingstijd wanneer u uit een andere gemeente naar Nissewaard komt.

Verhuist u vanuit de gemeente Nissewaard naar een andere gemeente in Nederland? Dan moet u dit bij uw nieuwe gemeente doorgeven.

Verklaring van inwoning

Gaat u bij iemand inwonen in een huur- of koopwoning? Dan moet de verhuurder of eigenaar van de woning daar schriftelijk toestemming voor geven. Dit kan met een verklaring van inwoning. De verhuurder of eigenaar moet dit formulier invullen en ondertekenen. Bij deze verklaring moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verhuurder of eigenaar voegen.

Briefadres aanvragen

Een briefadres is alleen mogelijk als u uw woonadres heeft in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg. De gemeente onderzoekt dit. U bent verplicht om de reden voor de aanvraag van een briefadres schriftelijk aan de gemeente mede te delen. U kunt niet worden ingeschreven op een postbusnummer of op het adres van een bedrijf. Let op: verblijf op een camping is geen reden om een briefadres aan te vragen.

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres aanvragen. U moet zich dan laten uitschrijven bij de gemeente (zie verhuizing naar het buitenland).

Verhuizing naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Geef dan binnen 5 dagen voor uw vertrek uw verhuizing aan de gemeente door. Dit doet u online of op afspraak aan de balie in het stadhuis. Blijven er mensen achter op het adres, dan maakt u hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0181.

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen:

 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners: voor elkaar
 • Ouder, voogd of verzorger: voor hun kinderen jonger dan 16 jaar
 • Kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders
 • De curator: voor een persoon die onder curatele is gesteld

Bewijs van uitschrijving

Als u een bewijs van uitschrijving nodig heeft, kunt u dat aangeven. Hierop staan uw persoonsgegevens en de datum van verhuizing naar het buitenland. U ontvangt dit bewijs op het door u opgegeven adres in het buitenland. Met een bewijs van uitschrijving toont u aan dat u uit Nederland bent uitgeschreven. Voor een vestiging in de Nederlandse Antillen is een bewijs van uitschrijving verplicht. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving.

208 kB
Aangifte vertrek naar buitenland
Gemeente Nissewaard

Op Nederlandwerldwijd vind je informatie over overheidsproducten en- diensten die Nederlanders en niet-Nederlanders over de grens nodig hebben. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland.

Verhuizing vanuit het buitenland

Wilt u zich vanuit het buitenland in Nissewaard vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs bij de balie bij de gemeente. U maakt een afspraak via telefoonnummer 14 0181.


Voorwaarden

U kunt worden ingeschreven als:

 • Als u in het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland verblijft.
 • Uw identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
 • U de Nederlandse nationaliteit bezit of als u een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • U beschikt over een huurcontract of een akte van levering (bewijs van eigendom) van uw woning. Bij een huurcontract van een particuliere woning is ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar nodig.
 • Als u bij iemand gaat inwonen in een huur- of koopwoning: een verklaring van inwoning van de verhuurder of eigenaar en een kopie van zijn of haar geldig legitimatiebewijs.
Documenten later tonen

De volgende originele gelegaliseerde documenten kunt u, als deze nog niet in uw bezit zijn, op een later moment aan de gemeente tonen:

 • Een geboorteakte.
 • Indien van toepassing: een huwelijksakte.
 • Indien van toepassing: een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote.
 • Indien van toepassing: (een) geboorteakte van uw kind(eren).
 • Vestigt u zich vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba, dan moet u een origineel uitschrijfbewijs laten zien.

Meer informatie over legalisatie van documenten vindt u op rijksoverheid.nl.

Bijlage(n)

Als u de verhuizing doorgeeft, moet u de volgende bijlage(n) digitaal toevoegen.

 • Huurcontract of een verklaring van inwoning. Een verklaring van inwoning is het document waarop de eigenaar of verhuurder toestemming geeft dat u op hetzelfde adres gaat wonen (inwoning). Bij een verklaring van inwoning is ook een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de eigenaar nodig.

NEE-NEE-sticker en NEE-JA-sticker

Met een NEE-NEE-sticker of een NEE-JA-sticker op uw brievenbus ontvangt u geen ongeadresseerde reclame en folders meer.

Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen, kunt u bij de receptie van het stadhuis 2 soorten brievenbusstickers gratis afhalen:

 • NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.

 • NEE-JA-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen.

Kijk voor meer informatie over wat u kunt doen tegen ongewenste reclame en folders in uw brievenbus op Rijksoverheid.nl.