Hulp voor ondernemers

Heeft u een onderneming in Nissewaard? De gemeente heeft extra geld ter beschikking gesteld om ondernemers financieel te steunen.

De bijstand voor zelfstandigen (BBZ en IOAZ) wordt door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen neemt voor de gemeente Nissewaard alle wettelijke taken op zich rond deze regelingen. Dat betekent: het geven van algemene voorlichting, het innemen en beoordelen van aanvragen BBZ en IOAZ, het uitvoeren van levensvatbaarheidsonderzoeken en het uitvoeren van heronderzoeken. Daarnaast zal het Regionaal Bureau Zelfstandigen de uitbetaling van de toegekende uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal verzorgen en de eventuele terugvordering van eerdere leningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Let op: sinds 11 september 2023 is de aanmeldprocedure voor werkzoekenden die vanuit de bijstand een onderneming willen starten gewijzigd. Neem contact op met uw klantmanager en vraag naar het aanmeldformulier voor het Startersspreekuur van het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. Bovendien staan zij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ondernemersklankbord.nl.

Uw gebouw energiezuinig maken is goed voor het milieu en uw portemonnee. Energiebesparende maatregelen kosten wel geld. De gemeente kan u daarbij financieel ondersteunen met een lening tegen gunstige voorwaarden. Als maatschappelijke organisatie of ondernemer kunt u een lening van maximaal € 100.000,- aanvragen. De duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties en kleinbedrijf is een zakelijke lening voor energiebesparende maatregelen.

De gemeente Nissewaard helpt ondernemers met verduurzamen in samenwerking met Stichting Stimular. Stichting Stimular helpt bedrijven en organisaties met energie besparen, opwekken van duurzame energie, circulair ondernemen of vergroenen van het terrein. Ook geeft de stichting tips om naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering toe te werken.

Een ondernemer (met het bedrijf in Nissewaard) kan ook voor praktische hulp aankloppen bij Stimular; kunt u bijvoorbeeld hulp gebruiken met het aanvragen van offertes, het doorrekenen van businesscases, het vinden van een goede hovenier, of het aanvragen van subsidies? Daar kan Stimular u ook gratis bij helpen.

Benieuwd wat Stichting Stimular voor u en de verduurzaming van uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Stefan Romijn via telefoon (010-238 28 27) of e-mail (s.romijn@stimular.nl).

Voor maatschappelijke organisaties en bedrijven is er nu een adviseur maatschappelijk vastgoed & bedrijfsvastgoed, Jonathan Felipie. Hij geeft u kosteloos advies over hoe u uw organisatie of bedrijf stap voor stap kunt verduurzamen. En dat kan u heel veel geld opleveren! Kijk snel hoe u een afspraak kunt maken met Jonathan.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is informatie te vinden over de diverse rijkssubsidies die voor ondernemers beschikbaar zijn. Kijk voor meer informatie op rvo.nl/bedrijven.

Gemeente Nissewaard is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Ondernemers in Nissewaard kunnen daarom onder andere terecht op geldfit.nl. Via deze website krijgt u inzicht in de stappen die u kunt zetten om uw bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen. Ook kunt u bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies. De zakelijke adviseurs van Geldfit kunnen u dan verder helpen.

De gemeente geeft ook ondernemers de mogelijkheid om schuldhulverlening aan te vragen. Dit wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u terecht op onze pagina Schuldhulpverlening.

De gemeente biedt via Startpunt Geldzaken ZZP'ers de mogelijkheid om een online geldplan te maken. Dit geldplan helpt u met tips om de risico's van het ondernemerschap te beperken en uw kans op succes te vergroten. Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Voor meer informatie en het maken van een online geldplan kunt u terecht op startpuntgeldzaken.nl

Bekijk onze pagina ondernemen voor meer informatie.